Nachtdebat “De vrijheid van de zonde”

Nachtdebat “De vrijheid van de zonde”
Afgelopen zondag 28 februari Boom Chicago op het Leidseplein.
Link naar de uitzending zondag 28 februari 2010 om 23:00 uur op SALTO1

Nachtdebat over de vertrutting van het Amsterdamse nachtleven en uitgaan in Amsterdam met als titel “De vrijheid van de zonde” – over sex, drugs en rock & roll.
presentatie Guilly Koster en Froukje Jansen

Gasten o.a.:
Waldy Brewster – eigenaar van diverse horecabedrijven
August de Loor – adviesburo drugs
Paul Wilhelm – exploitant coffeeshops
Metje Blaak – de Rode Draad, streeft naar emancipatie en positieverbetering voor de prostituee
Oscar van der Voorn – kandidaat raadslid Red Amsterdam en bevechter gelijke rechten homo’s en lesbo’s
Said Bensallam – van straatschoffie tot Amsterdammer van het jaar, o.m. jongerenwerker in Bos en Lommer en portier in het Amsterdamse uitgaansleven
Stanja van Mierlo – presentatrice radio muziekprogramma’s, eigen bedrijf in belevingscommunicatie en oprichtster en exploitant beachclub Blijburg aan Zee
Muziek wordt verzorgd door Miranda Frijda

Ondertussen op de Vijzelgracht…

Ondertussen op de Vijzelgracht…

Ondertussen op de Vijzelgracht...

Weer een verzakking op de Vijzelgracht, nu tegenover de Wevershuisjes aan de andere kant van de straat

Volkskrant: Red Amsterdam heeft beste verkiezingsfilm.

David Snellenberg van reclamebureau Dawn beoordeelt diverse campagnefilms voor Volkskrant.tv. Het item is hieronder te zien:

Prijsvraag: Wat gaan we straks met de lege stations doen?

De politieke partij Red Amsterdam, lijst 8, heeft een prijsvraag/wedstrijd uitgeschreven voor ideeën, wat te doen met de reeds gebouwde stations voor de NoordZuid/lijn, mocht dit levensgevaarlijke en onbetaalbare project onder de historische binnenstad van Amsterdam en de Pijp door, zoals Red Amsterdam hoopt, niet doorgaan.

Wat gaan we met de ongebruikte stations doen?

Een parkeergarage onder het Rokin? Een grote fietsenstalling en een discotheek onder CS? Een parkeergarage en een marktopslag bij de Albert Cuyp onder de Ferdinand Bol? En een winkelcentrum en/of een museum onder de Vijzelgracht?

Als er wordt gestopt met de NoordZuid/lijn moeten er nieuwe bestemmingen komen voor de (deels) al aangelegde stations bij het CS, het Rokin, de Vijzelgracht en de Ferdinand Bolstraat. (Het stuk CS-Noord wil Red Amsterdam zo snel mogelijk afbouwen en in gebruik laten nemen). Red Amsterdam wil Amsterdammers mee laten denken over een voor de stad en de Amsterdammers nuttige en bijzondere invulling van de lege stations, die mogelijk ook geld in de lege kassa van de gemeente brengt. Geld dat hard nodig is om de verschrikkelijke gevolgen van de brute en keiharde bezuinigingsplannen van het College van B&W van PvdA en Groen Links, gesteund door de VVD en andere partijen in de gemeenteraad voor alle Amsterdammers (wij moeten die nutteloze megalomane projecten betalen) enigszins te verzachten.

Door middel van een prijsvraag/wedstrijd wordt iedereen, Amsterdammers, kunstenaars, creatievelingen, zakenmensen en architecten, opgeroepen zijn of haar ideeën hierover aan ons te melden. Dat mag één woord zijn, maar ook een verder uitgewerkt plan. De beste ideeën worden gevisualiseerd en gepresenteerd. Het beste idee wint een prijs, bestaande uit een OV-jaarkaart.

Zoals velen weten, hebben kinderen vaak de beste, simpelste en meest heldere ideeën. We roepen deze groep dan ook speciaal op om deel te nemen aan de prijsvraag/wedstrijd. Ideeën van kinderen krijgen speciale aandacht.

Er is een jury aangezocht, die de beoordeling van de ideeën uitvoert en een prijswinnaar aanwijst.
De jury bestaat uit de volgende personen:

Jowa Kis Jovak , interieur architect en oprichter van Jowa
Hajo de Boer, art director en oprichter van reclamebureau GUMMO
Meinke Horn, kunstenaar en kandidaat-raadslid voor Red Amsterdam
Henja Schneider, publicist en ervaringsdeskundige met kinderen
Oscar van der Voorn, galeriehouder en kandidaat-raadslid voor Red Amsterdam
Miranda Frijda, zangeres en radio- en TV-presentatrice
We vragen ook nog de directeur van de fa. de Waal, funderingsdeskundige met ernstige kritiek op de plannen voor de NoordZuid/lijn

Deadline voor het indienen van ideeën is zaterdag 27 februari, om 16.00 uur stipt. Het kan via de e-mail op adres info@red-amsterdam.nl of op het kantoor van Red Amsterdam in café Reynders – Leidseplein 8. De beste ideeën en de winnaar worden maandag 1 maart bekendgemaakt.

Meer informatie over de prijsvraag/wedstrijd kunt u krijgen via info@red-amsterdam.nl

Stoppen 2 miljard goedkoper dan doorgaan.

Naar aanleiding van de open brief van Red Amsterdam aan het College en de Gemeenteraad, komt de Telegraaf met een artikel over de miljardenbesparing, die het stoppen van de Noord-Zuidlijn Amsterdam kan bieden. Klik op het plaatje voor het volledige artikel. De open brief van onze lijsttrekker Pitt Treumann met daarin de verantwoording van de cijfers is daaronder te lezen.

Open brief aan het College van B&W van Amsterdam

STOPPEN NOORD/ZUIDLIJN BESPAART € 2 MILJARD

Op wrakke gronden en op basis van een ondermaats rapport-Veerman heeft de Gemeenteraad vorig jaar het besluit genomen door te gaan met de Noord/Zuidlijn. Niet in de laatste plaats omdat stoppen duurder zou zijn dan doorgaan. Deze mantra is sindsdien door iedereen klakkeloos overgenomen. Want dat maakt de beslissing “Doorgaan” een stuk makkelijker natuurlijk, zelfs als het gaat om een zinloos project zonder voordelen.
Maar het is domweg niet waar! Dat zou iedereen alleen al met zijn boerenverstand moeten begrijpen. Red Amsterdam heeft deze zaak nu eens goed nagerekend, op grond van publieke gegevens en aanvullende cijfers die op verzoek van Red Amsterdam zijn verschaft door de verantwoordelijke wethouder.


Nu stoppen, de zaak netjes afhechten en keurig afwerken bespaart zo’n 2 miljard Euro!!! Als de verbinding van Noord met CS wordt voltooid en het ontbrekende stuk Ringspoor tussen Sloterdijk en CS wordt gelegd (dat zal overigens gefaseerd gebeuren), kan de overheid nog altijd zo’n € 1.5 miljard in zijn zak houden.

Liever gezegd: het bespaart per Amsterdammer dat enorme bedrag, van circa € 2000, baby’s en bejaarden inbegrepen!
In dit bedrag zijn de toekomstige risico’s nog maar nauwelijks meegenomen. Als de gemeente alle bedrijven langs het tracé de garanties geeft die kennelijk aan de Bijenkorf zijn gegeven, krijgt de rekensom een open eind-karakter net als het bouwcontract.

Het is een onthutsende rekensom. Er zijn twee mogelijkheden: of het gemeentebestuur heeft dit niet geweten of het heeft ons allemaal bewust voorgelogen. In het eerste geval is het volledig incompetent in het tweede onbetrouwbaar.
In elk geval heeft het gemeentebestuur tijdens het hele proces de gewoonte gehad naar zich toe te rekenen: risico’s bagatelliseren en “goodies” als het even kon dubbel rekenen. Een “mooi” voorbeeld is de Rijkssubsidie. Over de € 600 miljoen Rijksbijdrage wordt gezegd dat deze nagenoeg zeker zal worden teruggevorderd als de Noord/Zuidlijn niet wordt voltooid. Een  nieuwe volstrekt onbekende subsidie -ook zo’n € 600 miljoen- is al ingeboekt . Het eerste is domweg niet waar (zie hierna) en de kans dat het Rijk nog verder over de brug zal komen is buitengewoon klein –
Dat was al zo voor het vertrek van het PvdA-smaldeel uit het kabinet. Alleen al deze foutieve en misleidende voorstelling van zaken maakt een verschil uit van € 1.2 miljard.
Er is maar één, nu volledig onderbouwde conclusie mogelijk: Stop vandaag nog met de Noord/Zuidlijn!!!
Alleen al op financiële gronden. Nog ongerekend de enorme risico’s voor de historische binnenstad, de gammele vervoersprognoses, het verdwijnen van tram- en buslijnen en andere ellende die voor het gemeentebestuur allemaal vallen onder de noemer “klein ongemak”.

Graag zien wij zo spoedig mogelijk een reactie van het college op bovenstaande berekeningen.

Red Amsterdam

Pitt Treumann
lijsttrekker

Bijlage

Kosten en besparingen Noord zuidlijn voor de overheid (Rijk en Gemeente)

Na intensieve bestudering van de diverse rapporten van de Gemeente Amsterdam over de kosten van de Noord-Zuidlijn komt Red Amsterdam tot de conclusie dat stoppen aanzienlijk goedkoper is dan doorgaan. In het navolgende stuk rekenen we beide scenario’s door:


*) evenredig deel van de totale vernieuwing van treinen en systemen(veiligheidssysteem!) .

**) geraamde rente uitsluitend over de nu nog te doen investeringen (er is reeds 1.35 mld geinvesteerd en dat stijgt naar 3.8 mld. er moet dus nog 2.45 mld. gedaan worden. De netto schuld van Amsterdam stijgt dus van nu tot 2017 geleidelijk met dat bedrag.) Amsterdam moet vrijwel alle uitgaven nu financieren met leningen en daar moet uiteraard rente over worden betaald.

***) Zonder de nog ongetwijfeld te verwachten extra kosten boven de raming van Veerman. (schadevergoeding Bijenkorf? Ook bij ontruiming uit voorzichtigheid?)

*) Dit bedrag komt ons als zeer hoog voor gezien de matige prestaties van de aannemers maar we gaan er verder niet op in vanwege commercieel gevoelige onderhandelingen.

**) Gerson geeft een schatting van de kosten van dichtmaken en herstel die zeer hoog zijn:300mln . In de desbetreffende passage van de brief van Gerson komen in 10 regels vijf maal de woorden “indicatief “, “schatting” en “ globaal” voor. . Kortom de natte vinger van Veerman! Overigens noemt Veerman in zijn rapport ook een bedrag als ondergrens van 137mln. Wij schatten het bedrag op 150 mln voor het vullen van de stations met water of zand en het dichtmaken van de straat en het slopen van een enkele uitsteeksel dat hindrlijk is.Vermoedelijk zijn deze kosten nog minder als er een geschikt alternatief gebruik gevonden wordt.

Kortom Stoppen nu bespaart de overheid meer dan de helft van de bouwkosten zoals nu geraamd:  2 miljard =2000 miljoen euro.

In het voorgaande hebben we aangetoond datr de totale overheid een besparing kan bereiken van 2 miljard , maar als men bijziende is dan is het wellicht ook wenselijk alleen naar het budget van Amsterdam te kijken. B&W hebben een overzicht gemaakt dat  “aantoont” dat Amsterdam er wellicht beter af is als doorgegaan wordt .

Bron: Bezuinigingsapport “Inzet op Herstel” Gemeente Amsterdam

Het belangrijkste verschil met het voorgaande is de terugbetaling van de rijkssubsidie. Dit wordt gepresenteerd als feit, maar de overeenkomst is anders. In de subsidieverdeling staat: “de subsidiënt KAN de subsidie onder bepaalde voorwaarden terug vragen”. Ook de commissie Veerman, toch al niet zo positief in z’n opvattingen over stoppen geeft aan dat deze teruggave onderhandelbaar is. Ook hebben wij hierboven aangegeven dat de kosten van “dichtmaken” lager zullen zijn dan hier aangegeven (zie voetnoot **) bij “Stoppen nu”.

Wezenlijk is onze beoordeling van  de tweede post , de 1.8 mld bij doorgaan en afmaken. Dit is wezenlijk omdat B&W iedereen verbaasd heeft door een LAGER bedrag te vermelden bij afmaken dan voor stoppen, en die bewering ook publiekelijk voortdurend te herhalen Deze verbazing is terecht en leidt bij ons tot ongeloof . Immers in het staatje wordt van de officiele kosten raming , 3,1mld de rijksbijdrage en overige bijdragen afgetrokken, die in de tweede regel genoemd zijn, 0,7 mld.

3.1 mld. minus rijks- en regiobijdrage van 700 mln is nog altijd 2.4 miljard en niet 1,8 miljard euro… Er is dus een gat ter grootte van 600 miljoen in deze berekening en de daarop gebaseerde bewering van B&W.

Er is in het geheel niets bekend van een extra finacieringsbron voor Amsterdam voor deze extra 600 mln. Het Rijk, de Tweede Kamer, heeft duidelijk vastgesteld dat er niets extra’s komt.

B&W hebben de Raad en de politieke partijen bewust of onbewust misleid. Men stelt dat de NZL Amsterdam 1.8 mld kost terwijl de echte kosten minstens 3,1 zijn (3,8 mld., zie boven minus rijksbijdrage 0,7 mld.). Met andere woorden men moffelt met z’n eigen cijfers, 1,3 mld weg,bijna de helft van de bouwkosten. Dat is meer dan 2000 euro per Amsterdammer.

Aangezien dit alles heeft geleid tot de bewering: “ stopzetten levert niks op aan besparingen “ en vrijwel alle politieke partijen dat voor zoete koek hebben geslikt en nu debateren over bezuinigen en over verhogen van belastingen en parkeertarieven , is het noodzakelijk dat er gauw opheldering komt, teneinde de teminste de  laatste dagen van de campagne zuiver te laten verlopen.

Wij voelen ons misleid, om het zacht uit te drukken, en met ons de bevolking die de – inmiddeld berucht wordende – extra bezuinigingen moet  gaan slikken ten gunste van de Noord-Zuidlijn.

Wanneer komt eindelijk na zo vele jaren van amateuristisch geklungel  de tijd dat de gemeente met geloofwaardige mededelingen komt over de Noord-Zuidlijn?

Met de kennis van toen…

Hieronder een aantal nieuwe versies van de films “Met de kennis van toen”, gebaseerd op de commercials uit 1997 voor het referendum over de Noord-Zuidlijn.

Nelly Frijda:

Frans Mulder:

Anand:

Jerome Reehuis:

En Huib Broos:

Ondergronds gedonder in Keulen

Ondergronds gedonder in Keulen

Het had weinig gescheeld of de carnavalsoptocht van afgelopen maandag, jaarlijks het grootste evenement in Keulen, moest worden afgelast. De rond 400.000 toeschouwers zouden de veiligheidswanden in de bouwput voor de metro onder het oude centrum kunnen doen instorten. Met die wanden bleek namelijk van alles mis te zijn. De optocht ging door en er gebeurde niets.

Maar sindsdien zijn nog meer gebreken aan de bouwput boven water gekomen. Aan de reeks schandalen rond de vier kilometer lange, 400 miljoen euro dure noordzuidlijn komt maar geen einde. Terwijl het grootste schandaal nog altijd niet is opgehelderd: vorig jaar maart stortte het stadsarchief in een bouwput, wat twee mensen het leven kostte en een schade van een half miljard euro opleverde.

Gebleken is dat bij de bouw van de veiligheidswanden op drie manieren is gesjoemeld. Om te beginnen is er minder en zwakker beton gebruikt dan voorgeschreven. Voorts ontbreekt maar liefst 83 procent van de beugels die de wanden moeten stabiliseren; die beugels zijn vorig jaar door bouwarbeiders aan schroothandelaren verkocht. En tenslotte zijn die sjoemelpraktijken in de protocollen systematisch verhuld.

Het Openbaar Ministerie is inmiddels een onderzoek begonnen. Het heeft ruim tien medewerkers van de betrokken bouwfirma’s in het vizier. De firma’s zelf hebben drie leidinggevende medewerkers op non-actief gesteld. De opdrachtgever, het Keulse Vervoersbedrijf, overweegt het contract met de coördinerende firma Bilfinger Berger op te zeggen. De burgemeester van Keulen, Jürgen Roters (SPD), heeft Bilfinger Berger in een brief op poten om een duidelijke reactie gevraagd. Op een eerder verzoek van hem had de firma gewezen op software-problemen bij het opstellen van de protocollen. Dat pikte de burgemeester niet. Alles wijst erop dat de protocollen opzettelijk zijn gemanipuleerd.

Maar de politiek zelf is ook niet zonder schuld. Enkele jaren geleden bezuinigde de stad op de dienst die toezicht houdt op grote bouwprojecten. Bij het metroproject leest men alleen nog de protocollen na vanachter het bureau. „Had mijn dienst nog bestaan”, klaagde de wegbezuinigde toezichthouder in een Keulse krant, „dan waren we elke dag ter plaatse geweest.” Nu is het voor de betrokken instanties zaak om snel te handelen.

De veiligheidswanden krijgen het de komende weken zwaar te verduren. Door de dooi stijgt het water in de Rijn en in de grond. De druk op de wanden zal toenemen, waardoor ze dreigen in te storten. Men vreest enkele bouwputten te moeten laten onderlopen, zodat de druk aan beide kanten van de wand gelijk is. In de Duitse pers trekt men vergelijkingen met de situatie in Amsterdam en Düsseldorf. In beide steden zijn bij de bouw van metrotunnels firma’s betrokken die ook in Keulen actief zijn. In Amsterdam is dat de firma Züblin. Zijn daar de stabiliseringsbeugels wel nauwkeurig nageteld?

Antoine Verbij

zie ook de volkskrant;

Volkskrant.nl Nog meer prutswerk metro Keulen klik hier voor link

“The Truth” over de Noord-Zuidlijn

Red Amsterdam, gebaseerd op “The Truth” van de Argentijnse partij RECREAR. prachtig gemaakt door ons bureau GUMMO.
Stoppen of doorgaan…. de argumenten voor de Noord-Zuidlijn zijn de argumenten tegen

Zeesluis: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald

Brief Pitt Treumann over de Zeesluis Aan de leden van de gemeeenteraad Amsterdam

Klik hier voor brief Pitt Treumann over de Zeesluis Aan de leden van de gemeenteraad Amsterdam

Zeesluis Aan de leden van de gemeenteraad Amsterdam PDF

Aan de leden van de gemeenteraad Amsterdam

Betreft: zeesluis

Amsterdam, 17 februari 2010

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Het drama rond de besluitvorming over de Noord-Zuidlijn ligt iedereen nog vers in het geheugen. U staat nu voor een belangrijke beslissing. Red Amsterdam doet een dringend beroep op U om met de geplande aanleg van de zeesluis niet opnieuw in de fout te gaan.

Met de kennis van nu kunt U nu al nee zeggen tegen dit megalomane geldverslindende project.

Amsterdam moet niet willen concurreren met Rotterdam, dat internationaal gezien een van de grootste en sterkste doorvoerhavens ter wereld is. Er moet een goed overleg tot stand komen tussen Rotterdam en Amsterdam om tot een zinnige verdeling van taken te komen, zodat de twee havens complementair en niet concurrerend zijn. Onze stad zou zich onder andere meer moeten richten op een verdere uitbouw als verblijfshaven, o.m. voor grote cruiseschepen. Daartoe zou het havengebied dan recreatiever moeten worden ingericht.

Red Amsterdam wijst de plannen voor een nieuwe grote sluis bij IJmuiden van de hand vanwege de te verwachten schade voor milieu en in het bijzonder de ecologische hoofdstructuur en de Stelling van Amsterdam (Unesco Werelderfgoed). De nieuwe sluis zal een stimulans zijn voor grootschalige ontwikkelingen die recreatie- en natuurgebieden zal aantasten. Wij richten de prioriteit op de ontwikkeling van duurzame en met name hoogwaardige werkgelegenheid (hoge toegevoegde waarde) met een goed gebruik van de schaarse ruimte. Kortom schoon, slim en toch sterk!

De besluitvorming over de nieuwe zeesluis bij IJmuiden is een overrompeling door gemeente en Rijk van de actieve milieubeweging in het gebied en lijkt sterk op de besluitvorming over de metro: Voorbijgaan aan alternatieven, negatieve of op z’n best marginale kosten-baten analyse, een zware, onrendabele uitgave die jarenlang op de begroting van Amsterdam zal blijven drukken, marginale effecten op werkgelegenheid, en op de langere duur vernieling van onvervangbare en unieke gebieden, minachting voor de inspraak van belanghebbenden en het drammerig doordrukken van eigen ongelijk

Zoals Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinancien aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, dinsdag 16 februari in het Parool schreef: “In het belang van de belastingbetaler, in het belang van de integriteit van het publieke bestuur en in het belang van het land dient de gemeente het project van een nieuwe grote zeesluis in IJmuiden te staken en op zoek te gaan naar betere alternatieven. Zo niet, dan zal ook het zeesluisproject in IJmuiden in een politiek-bestuurlijk en financieel-economisch fiasco ontaarden.”

Pitt Treumann

Lijsttrekker Red Amsterdam

Pitt Treumann

Pitt Treumann - lijsttrekker Red Amsterdam - © Wim Ruigrok

Parool Poll: 47% van de Amsterdammers laat stem afhangen van Noord-Zuidlijn.

Bijna 3.000 mensen hebben afgelopen weekend gestemd op de poll van het Parool met de vraag: Is stoppen of doorgaan met de Noord-Zuidlijn bepalend voor uw keuze op 3 maart? 47% van de stemmers heeft aangegeven dat dat het geval is! En dat is een veel groter aantal dan wat drie weken geleden uit het onderzoek van dienst O&S van de gemeente Amsterdam kwam. Toen reageerde slechts bijna 12% van de ondervraagden positief op de vraag of de Noord-Zuidlijn invloed had op hun stemgedrag. Duidelijk is nu in ieder geval dat de Noord-Zuidlijn een zeer belangrijk punt bij de verkiezingen gaat worden en heeft Red Amsterdam daarmee aangetoond dat haar speerpunt sterk leeft onder de kiezers.

Bron: www.parool.nl