aantasting van een fraai voorbeeld van architectuur van de Amsterdamse School aan het Zuivelplein in het Tuindorp Watergraafsmeer, beter bekend als ‘Betondorp’

Gezien de eigen website van de gemeente  Amsterdam, met daarop de pagina over de destijds revolutionaire en innovatieve architectuur van Betondorp in de stijl van de Amsterdamse School

www.amsterdam.nl/@4813/typisch_amsterdams_-_7/

waarin terecht het bijzondere karakter en authenticiteit geloofd wordt.

Gezien de aan de voormalige school aan het Zuivelplein gewijde pagina op de website het Geheugen van Oost

Amsterdamse School aan het Zuivelplein in het Tuindorp Watergraafsmeer, beter bekend als 'Betondorp' www.geheugenvanoost.nl/page/21717/nl

http://www.geheugenvanoost.nl/page/21717/nl

waarop oude en recente afbeeldingen staan van het monumentale schoolgebouw.

Gezien het feit dat in 1988 reeds, de gebouwen rond De Brink tot rijksmonument werden uitgeroepen, en gestreefd zou moeten worden geheel Betondorp de monumentenstatus te verlenen, hetzij door de gemeente, hetzij door het Rijk.

Gezien de voormalige school aan het Zuivelplein één van de fraaiste en onaangetastste voorbeelden is van de architectuur van de Amsterdamse School.

Gezien het feit dat op zeer korte termijn, of reeds nu, aangevangen wordt met het uitbreken van de gevel ten behoeve van een nieuwe entree voor het zoveelste kinderdagverblijf in de buurt, waarbij aangenomen kan worden dat dit met toestemming gebeurt van het stadsdeel Oost.

Gezien de gisteren gehoorde opvatting van wethouder Wiebes, dat “als eenmaal iets verpest wordt, het meestal onherstelbaar is”

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van  Red Amsterdam, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het college bekend met het historische karakter van en unieke architectonische ensemble dat door Tuindorp Watergraafsmeer gevormd wordt ? Met als fraaie representant de voormalige school aan het Zuivelplein ?

2. Is het college met ons van mening dat dit schoolvoorbeeld van diverse innovatieve bouwstijlen uit het begin van de 20e eeuw, te weten de Amsterdamse School, het Nieuwe Bouwen, de Nieuwe Zakelijkheid, zoals verenigd in Betondorp, waar mogelijk onaangetast dient te blijven ?

3. Is het college met ons van mening dat geen enkele reden valabel genoeg is om onherstelbare architectonische ingrepen te doen aan een bouwwerk met zo’n bijzondere allure als de voormalige school aan het Zuivelplein ?

4. Zo ja. Is het college met ons van mening dat een vergunning tot het openbreken van de gevel ten behoeve van een nieuwe entree in dit gebouw niet had mogen worden afgegeven, en herroepen dient te worden ?

5. Zo ja. Is het college bereid om op de kortst mogelijke termijn contact op te nemen met het stadsdeel Oost met het doel de bouwwerkzaamheden aan de gevel van de school te staken ?

6. Is het college bereid zonodig de door Oost afgegeven bouwvergunning te ‘overrulen’ met een verbod op aantasting van de gevel van de school, gezien het stadsdeeloverstijgende historische belang dat door het behoud van de gevel in zijn oorspronkelijke staat gediend wordt ?

7. Is het college bereid, ter voorkoming van verdere cultuurbarbaarse ingrepen met toestemming van het stadsdeel Oost, ten spoedigste de procedure te starten het schoolgebouw aan het Zuivelplein de monumentenstatus te verlenen, en daarnevens hetzelfde te doen voor Betondorp als geheel. Al dan niet van Rijkswege.

8. Is het college bereid, ter voorkoming van verdere cultuurbarbaarse ingrepen met toestemming van het stadsdeel Oost, ten spoedigste de procedure te starten het schoolgebouw aan het Zuivelplein de monumentenstatus te verlenen, en daarnevens hetzelfde te doen voor Betondorp als geheel. Al dan niet van Rijkswege.

Schriftelijke vragen van het raadslid Nelly Frijda namens de fractie Red Amsterdam inzake het verwijderen van “nietjes” op het Leidseplein

Gezien met eigen ogen de enorme puinhoop van overelkaar getuimelde fietsen op het Leidsplein zaterdagavond jl, gestaafd door een foto met hetzelfde chaotische tafereel op de voorpagina van Het Parool van de dag ervoor,

Gezien de absurdistisch aandoende maatregel van het Stadsdeel Centrum ter oplossing van de parkeerprobleem van fietsen in het Centrum -en met name op het Leidseplein- , namelijk het verwijderen van de degelijke, efficiente, fraaie, roestvrijstalen fietsenrekjes (zgn ‘nietjes’), met daarvoor in de plaats op de grond geschilderde parkeervakken, met de verwachting dat daarbinnen fietsen ordentelijk neergezet dienen te worden, onder een streng handhavingsbeleid.

Gezien de notoire onordentelijkheid van de Amsterdammer en de wens de fiets, veilig tegen ontvreemding, stevig te vergrendelen aan een onroerend goed en op de geringst mogelijke afstand van het doel van de fietstocht.

Gezien het gedrag van passerende dronken torren, die -met opzet-, of ook reguliere fietsers, die geheel legitiem hun eigendom weer wensen te onttrekken aan de ijzeren greep van steuntjes, sturen en uitsteeksels van naburige rijwielen, en die -per ongeluk-, een domino-effect veroorzaken, waardoor alle fietsen in en uit het vak omvallen.

Gezien de daardoor onstane chaos, die het voetgangersverkeer hinderen, doorgangen versperren, en daarmee vluchtroutes, maar ook aanrij-routes voor hulpdiensten ontoelaatbaar blokkeren.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van  Red Amsterdam, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het College met ons van mening dat het Leidseplein/Kleine Gartmanplantsoen één van de visitekaartjes van de stad is, zowel voor haar bewoners als voor haar bezoekers ?

2, Is het de College bekend dat het Stadsdeel Centrum de ‘nietjes’ op de drukste plekken van de stad verwijdert ?

3. Is het College met ons van mening dat het ene zich niet verdraagt met het andere en de onstane situatie onwenselijk en gevaarlijk is ?

4. Is het College bereid, gezien het stadsdeel-overstijgende karakter van het ongemak, het Stadsdeelbestuur te sommeren deze maatregelen van het Stadsdeel Centrum 1) ongedaan te maken, 2) de nietjes te herplaatsen, 3) duidelijk te laten verwijzen naar naburige fietsenstallingen en 4) haalbare alternatieven te ontwikkelen tegen de parkeeroverlast, die het al sedert 2002 heeft toegezegd ?

Fietsenchaos Leidseplein blijft (Het Parool)

Fietsenchaos Leidseplein blijft

Theaters en kroegen rondom het Leidseplein trekken duizenden bezoekers, van wie velen hun fiets kwijt moeten. Foto Floris Lok

14-01-11   11:20 uur

AMSTERDAM – Bezoekers van het Leidseplein mogen hun fiets niet meer vastketenen aan palen of nietjes, maar moeten rijwielen voortaan in speciale vakken parkeren. Stadsdeel Centrum hoopt zo de overlast aan te pakken, maar dreigt een dagelijkse fietsendomino te veroorzaken.

Veel nietjes zijn al van het plein verwijderd, de komende weken volgen de resterende fietsenrekken. Ook de palen bij de Stadsschouwburg verdwijnen. Op het plein zijn met witte verf parkeervakken afgebakend waarbinnen fietsen mogen staan
Door de komende jaren zo min mogelijk nieuwe paaltjes op het plein te plaatsen, hoopt het Stadsdeel te voorkomen dat bezoekers hun fiets vastketenen op het plein en hem daar dagen laten staan. Ook moeten zo bezitters van dure fietsen worden aangespoord hun fiets te parkeren in de ondergrondse stalling naast Paradiso of bij de bewaakte stalling op het Raamplein.

De maatregelen zijn volgens een woordvoerder nodig om de enorme fietsenoverlast tegen te gaan. Vooral ‘s avonds wordt het plein overspoeld door een fietsentsunami, en staan duizenden rijwielen schots en scheef geparkeerd. De theaters, clubs en kroegen op het plein trekken duizenden bezoekers, en daarvan komen velen met de fiets.

Tegen gevels en bomen liggen vaak kluwen van fietsen, zodat het voor de eigenaars een hele toer is om zijn fiets terug te vinden.

Het is de vraag of de chaos niet juist groter wordt door de fietsparkeervakken. Op de Dam en in de Jodenbreestraat zijn dergelijke vakken al in gebruik, maar vooral op de Dam is het vaak een puinhoop. Een onhandige fietser die probeert zijn rijwiel uit de doolhof van rijwielen te manoeuvreren, is dikwijls de veroorzaker van een fietsendomino. En als er fietsen staan met een slechte standaard, is een windvlaag soms al afdoende om een hele reeks fietsen tegen de vlakte te zien gaan.

Het stadsdeel is niet bang voor chaos. ”We hebben goede ervaringen met de vakken,” zegt een woordvoerder. (JASPER KARMAN)

Het Parool. Alle rechten voorbehouden.

Link: http://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMSTERDAM-CENTRUM/article/detail/1824456/2011/01/14/Fietsenchaos-Leidseplein-blijft.dhtml