Schriftelijke vragen van het raadslid Nelly Frijda namens de fractie Red Amsterdam inzake het verwijderen van “nietjes” op het Leidseplein