Schriftelijke vragen van het raadslid Nelly Frijda namens de fractie Red Amsterdam inzake het verwijderen van “nietjes” op het Leidseplein

Gezien met eigen ogen de enorme puinhoop van overelkaar getuimelde fietsen op het Leidsplein zaterdagavond jl, gestaafd door een foto met hetzelfde chaotische tafereel op de voorpagina van Het Parool van de dag ervoor,

Gezien de absurdistisch aandoende maatregel van het Stadsdeel Centrum ter oplossing van de parkeerprobleem van fietsen in het Centrum -en met name op het Leidseplein- , namelijk het verwijderen van de degelijke, efficiente, fraaie, roestvrijstalen fietsenrekjes (zgn ‘nietjes’), met daarvoor in de plaats op de grond geschilderde parkeervakken, met de verwachting dat daarbinnen fietsen ordentelijk neergezet dienen te worden, onder een streng handhavingsbeleid.

Gezien de notoire onordentelijkheid van de Amsterdammer en de wens de fiets, veilig tegen ontvreemding, stevig te vergrendelen aan een onroerend goed en op de geringst mogelijke afstand van het doel van de fietstocht.

Gezien het gedrag van passerende dronken torren, die -met opzet-, of ook reguliere fietsers, die geheel legitiem hun eigendom weer wensen te onttrekken aan de ijzeren greep van steuntjes, sturen en uitsteeksels van naburige rijwielen, en die -per ongeluk-, een domino-effect veroorzaken, waardoor alle fietsen in en uit het vak omvallen.

Gezien de daardoor onstane chaos, die het voetgangersverkeer hinderen, doorgangen versperren, en daarmee vluchtroutes, maar ook aanrij-routes voor hulpdiensten ontoelaatbaar blokkeren.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van  Red Amsterdam, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het College met ons van mening dat het Leidseplein/Kleine Gartmanplantsoen één van de visitekaartjes van de stad is, zowel voor haar bewoners als voor haar bezoekers ?

2, Is het de College bekend dat het Stadsdeel Centrum de ‘nietjes’ op de drukste plekken van de stad verwijdert ?

3. Is het College met ons van mening dat het ene zich niet verdraagt met het andere en de onstane situatie onwenselijk en gevaarlijk is ?

4. Is het College bereid, gezien het stadsdeel-overstijgende karakter van het ongemak, het Stadsdeelbestuur te sommeren deze maatregelen van het Stadsdeel Centrum 1) ongedaan te maken, 2) de nietjes te herplaatsen, 3) duidelijk te laten verwijzen naar naburige fietsenstallingen en 4) haalbare alternatieven te ontwikkelen tegen de parkeeroverlast, die het al sedert 2002 heeft toegezegd ?