Deelgemeenten Amsterdam en Rotterdam worden in 2014 opgeheven

Een van de punten in het verkiezingsprogramma van Red Amsterdam lijkt nu dan toch uitgevoerd te worden, minister Donner heeft zijn wetsvoorstel opheffen deelgemeenten op de website gepubliceerd.
Binnenkort volgt de discussie in de gemeenteraad over de reactie vanuit Amsterdam. Red Amsterdam steunt natuurlijk de voorstellen uit Den Haag.

Memorie van toelichting

Concept wetsvoorstel

Nieuwsbericht | 23-03-2011

Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de deelgemeenten in Amsterdam en Rotterdam in 2014 opheffen. Dit past in de visie van het kabinet om te komen tot een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid met minder belastinggeld, minder ambtenaren, minder regels en minder bestuurders. Donner heeft een wetsvoorstel gemaakt dat een einde maakt aan de mogelijkheid voor gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen. Dit wetsvoorstel is nu voor consultatie voorgelegd aan de gemeentebesturen van Amsterdam en Rotterdam en aan de VNG.

Amsterdam heeft zeven deelgemeenten met in totaal 203 deelraadsleden en 29 bestuurders. Rotterdam heeft veertien deelgemeenten met in totaal 272 deelraadsleden en 49 bestuurders. Met het verdwijnen van de deelgemeenten vermindert het aantal politieke ambtsdragers in beide grote steden substantieel. Donner wil dat de opheffing van de deelgemeenten bij de gemeenteraadsverkiezingen op 5 maart 2014 gerealiseerd is.

De deelgemeenten – oorspronkelijk bedoeld als hulpstructuur – zijn in de loop der jaren trekken van een afzonderlijke bestuurslaag gaan vertonen. Minister Donner vindt dit onwenselijk. De bestuurlijke hoofdstructuur bestaat uit het Rijk, de provincies en de gemeenten; in die opvatting is voor deelgemeenten geen plaats. De Gemeentewet blijft ruimte bieden voor andere, lichtere vormen van binnengemeentelijke decentralisatie. Zo kan met bestuurscommissies worden gewerkt of met een model van gedeconcentreerde dienstverlening in de vorm van stadsdelen, zonder politiek bestuur.