Chang’s Choice; NoordZuidlijn

de Noord/Zuidlijn. Van alle dossiers die de afgelopen twintig jaar bij AT5 zijn verzameld, ishet Noord/Zuid-dossier het dikste. Het begon allemaal vijftien jaar geleden. Amsterdam zou in 2005 een mooie metroverbinding hebben van Noord naar Zuid. Wat hierop volgde was een tsunami van slecht nieuws, vertragingen en oplopende kosten.

We zien het dieptepunt die het Noord/Zuid-dossier in 2008 bereikte. De bouw stagneerde en aan de Vijzelgracht zakten enkele panden in. Het verzet tegen de plannen waren even creatiever en zinloos.