Amsterdammers tegen verzelfstandiging haven

Raadslid Roderic Evans-­‐Knaup (Red Amsterdam) heeft tijdens de bespreking van de Kadernota 2013 door de Amsterdamse gemeenteraad het resultaat bekend gemaakt van een onderzoek dat in opdracht van Red Amsterdam is uitgevoerd door Maurice de Hond/Peil.nl naar de mening van Amsterdammers over het voornemen van het college om de Amsterdamse haven te verzelfstandigen.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een meerderheid van de Amsterdammers tegen verzelfstandiging van de haven is. Slechts een kwart van de ondervraagden oordeelde positief over de verzelfstandiging; een kwart van de ondervraagden maakt het niet uit. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1000 Amsterdammers op 6 mei 2012.

Het resultaat sterkt de fractie van Red Amsterdam in haar kritische houding tegenover de verzelfstandiging en zij zal er binnenkort bij wethouder Ossel van havenzaken op aandringen een verdergaand draagvlakonderzoek te doen onder inwoners en ondernemers.

Hieronder de volledige vraagstelling en de exacte resultaten:

Het College van de gemeente Amsterdam is van plan om de haven te verzelfstandigen.

Hieronder leest u de belangrijkste argumenten van de voor-­‐ en tegenstanders.

Voordelen:

Een zelfstandige haven:

  • -­‐  kan slagvaardiger opereren zonder de vertraging van democratische besluitvorming bij de gemeente Amsterdam;
  • -­‐  kan economisch profiteren van een innige samenwerking met andere havens, zoals Rotterdam, door aandelen in elkaar te nemen;
  • -­‐  is een meer betrouwbare partner voor andere partijen en overheden, zonder de directe invloed van de “machtige” gemeente Amsterdam.Nadelen:
  • -­‐  de gemeente verliest directe invloed op het havengebied, dat 10% van het Amsterdamse grondgebied beslaat. Ander gebruik van dit gebied in de toekomst, zoals bijvoorbeeld woningbouw, wordt hierdoor bemoeilijkt.
  • -­‐  een zelfstandige haven is alleen financiële doelen mee te geven. Andere doelstellingen, zoals op social-­‐ of milieugebied zijn door de gemeente niet meer afdwingbaar;
  • -­‐  intensieve samenwerking met Rotterdam heft ook nadelen: Rotterdam zal de dominante partij zijn, waardoor juist onaantrekkelijke activiteiten, zoals de opslag van gevaarlijke stoffen in Amsterdam geplaatst worden en de meer lucratieve activiteiten in Rotterdam terecht komen.

Vraag:
Wat vindt u van het plan om de haven te verzelfstandigen?

Ben ik voor

26,9%

Ben ik tegen

50,6%

Maakt mij niet uit

 

22,5%