Kadernota: De geleerde lessen van de Noord-Zuidlijn zijn hier relevanter dan ooit

Na de afgelopen dagen een aantal aardige Chinese wijsheden gehoord te hebben, zou ik het eens over Oostenrijks-Britse boeg willen gooien.

 “Het is onze morele plicht om optimistisch te zijn”, schreef filosoof Karl Popper.

Daarmee bedoelde hij niet dat wij zomaar overal klakkeloos het positieve van moeten inzien. Integendeel.

Popper dringt aan op een kritische houding: een kritische houding ten opzichte van  jezelf, ten opzichte van de ander, ten opzichte van de vermeende waarheid.
Een kritische houding helpt ons om vooruit te komen in de wereld, als mens en als maatschappij, omdat het altijd beter kan.
En daarin schuilt de kern van die morele plicht tot optimisme: het kan altijd beter.

 

Roderic Evans-Knaup tijdens de behandeling van de kadernota 2013

 

Het is de rol van de gemeenteraad om het college te controleren, waarbij een bijzonder kritische houding is weggelegd voor de oppositie. En zich ten volle bewust van haar morele plicht heeft Red Amsterdam kennis genomen van de Kadernota 2013. Wij zijn optimistisch. Red Amsterdam wil het college complimenteren met een groot deel van de in de Kadernota beschreven voornemens en spreekt de hoop uit dat deze voornemens ook daadwerkelijk zullen uitpakken zoals ze voor de realiteit bedoeld zijn.

Om een concreet voorbeeld te noemen.

Red Amsterdam is er uitermate gelukkig mee dat een belangrijk punt uit haar partijprogramma eindelijk door het college wordt overgenomen, namelijk de feitelijke opheffing van de stadsdelen. Het is jammer dat deze maatregel nu genomen wordt onder druk van de crisis, maar Red Amsterdam is evenwel tevreden met deze uitkomst.

1 stad,

1 opgave,

1 CEO,

1 financieel stelsel en hopelijk vanaf 2014…

1 Raad:

1 Amsterdam, zonder een kunstmatige opdeling in stadsdelen.
Het afslanken en het efficiënter maken van de gemeentelijke organisatie, met als gevolg dat we op termijn het werk met 1.500 mensen minder kunnen doen, past uitstekend binnen deze ambitie. Zo zal ook in onze stad de verhouding tussen het aantal ambtenaren en inwoners gezonder worden.

Een gunstig gevolg van de opheffing van de stadsdelen is dat de stadsdeelkantoren omgevormd worden tot one stop shops.

Al veel eerder is door Red Amsterdam gepleit voor buurtkantoren, waar burgers terecht kunnen voor vergunningen, paspoorten en rijbewijzen, waar zij informatie kunnen verkrijgen en waar zij hun beklag kunnen doen over wat er misgaat in de buurt.

Wat Red Amsterdam betreft wordt het aantal punten waar de burger terecht iets uitgebreider moet zijn dan de zeven super-kantoren waarvan nu sprake is.

Wij denken dan naast de  zeven A-locaties, waar de burger voor alle gemeentelijke zaken terecht kan aan een aantal zogenaamde 14020-loketten in de buurten, waar de burger terecht kan voor informatie, voorlichting en dialoog.
Juist zó blijven de politiek en de gemeente dicht genoeg bij de Amsterdammers staan en juist zó ontstaat een daadkrachtig stadsbestuur.

Wij zijn optimistisch, omdat wij weten dat verbetering altijd om de hoek ligt. Ook in de kadernota is verbetering op een aantal punten mogelijk en voor ons zelfs noodzakelijk.

Wat ons betreft wordt het geld voor het Olympische sprookje van wethouder Van der Burg vanaf 2013 uitsluitend en direct besteed aan sport.

Geen lobby-, communicatie- en kantoorkosten meer, maar ballen, velden, trainers, kleinschalige evenementen en, waar nodig, hulp bij het betalen van de contributie.

Wij zullen dan ook met een voorstel komen om van de Olympische Ambitie weer een Sport Ambitie te maken, waarvan Amsterdammer NU kunnen profiteren en niet pas in 2028.

Dan de verzelfstandiging van de haven: het onzalige idee om 10% van Amsterdam in een moeilijk stuurbare quasi-overheidsorganisatie onder te brengen.

Dames en heren, ik heb een nieuwtje voor u. We hebben Peil.nl laten onderzoeken wat de Amsterdammers vinden van de verzelfstandiging van de haven en meer dan de helft van onze inwoners, 52%, is hier tegen. Slechts een kwart van de Amsterdammers is voor. Daarmee kan de verzelfstandiging van de haven op ongeveer net zo veel draagvlak rekenen als de Olympische Spelen.  Stop er mee, is ons advies.

We hebben ook zorgen. We gaan een lange tijd tegemoet zonder de zekerheid van economische groei. Sterker nog, prognoses wijzen op langdurige stagnatie en zelfs krimp. Als deze prognoses werkelijkheid worden en de uitkomsten van meerdere scenario’s van de stresstest worden realiteit, dan hebben we een ernstig probleem.

Een probleem waarvoor we niet als een struisvogel de kop tegen het zand moeten leggen.
We zijn tevreden dat het College serieus aan de slag gaat met het uitwerken van een aantal strategische scenario’s dat oplossingen biedt voor deze risico’s. Wij hopen en dringen er op aan dat daarbij ook werkelijke keuzes worden gemaakt en het niet blijft bij een opsomming van mogelijkheden.

Een ander punt van zorg en voortdurende aandacht zijn de uit de hand lopende infrastructurele projecten.

De Noord-Zuidlijn lijkt weliswaar bijna onder controle, de renovatie van de Oostlijn is dat natuurlijk nog niet en ook de noodzakelijke en vereiste renovatie van andere tunnels en bruggen kost meer tijd en geld dan verwacht.

Tegelijkertijd zijn we weer twee nieuwe megaprojecten aan het inplannen: de ondertunneling van de A-10 bij de Zuidas en een nieuwe zeesluis. 

Complexe projecten, met meerdere opdrachtgevers en belanghebbenden. De gevolgen van een mogelijk falen van deze projecten kunnen we ons zeker de komende jaren niet veroorloven. Laten we ons er daarom van verzekeren dat het management van deze projecten robuust is en berekend op het opvangen van risico’s.

De geleerde lessen van de Noord-Zuidlijn zijn hier relevanter dan ooit

We gaan en moeilijke periode van grote onzekerheid tegemoet.
Maar de boodschap van Karl Popper was een boodschap van hoop.
Verbetering ligt altijd om de hoek en daarmee: binnen handbereik.

Red Amsterdam zal steeds blijven bijdragen aan deze verbetering en daartoe wij zullen het college kritisch maar hoopvol volgen bij haar uitvoering van deze Kadernota.

Roderic Evans-Knaup

Fractievoorzitter Red Amsterdam

Een gedachte over “Kadernota: De geleerde lessen van de Noord-Zuidlijn zijn hier relevanter dan ooit”

  1. Hallo Roderic. Geweldige voordracht, heel goed! voel me net, of ik in Amsterdam ben. Het idee, dat de sportliefhebbers Nu al kunnen gaan sporten, etc. Uitstekene!!. Ik begrijp alleen nog niet het woord, [concept] ROOD Amsterdam. Lieve aangetrouwd neef, veel succes, en dat de plannen waarheid gaan worden. Als je thuis bent, geef je 3 RRR’s een dikke knuffel van my. Liefs, Solvejg. Wil je nog die sticker, “Abuse an Animal, Go to Jail”, voor op je deur? Je liet het hier , Wil ik het opsturen?

Reacties zijn gesloten.