GVB-logo-tram

Rapport laat zien dat er veel mis is (geweest) bij het GVB

Eerste reactie van Red Amsterdam op conclusies Raad van Commissarissen van het GVB n.a.v. BDO rapport over de vermeende fraude bij het GVB:

1. Rapport laat zien dat er veel mis is (geweest) bij het GVB op het gebied van inkoop en inhuur van extern personeel. Bron van problemen lijkt te zitten in het niet goed laten functioneren van de afdeling inkoop. Of de directie (en ander senior management) zichzelf verrijkt heeft is met dit onderzoek niet aangetoond. Maar dat er onwenselijke contracten zijn gesloten, zonder dat men zich aan wetten, regelgeving en eigen richtlijnen heeft gehouden is wel duidelijk. Dit heeft het GVB en daarmee de gemeente en de Amsterdammers veel geld gekost. 

2. BDO  heeft alleen de aantijgingen uit de twee Telegraaf artikelen onderzocht. De vraag is, of er nog meer mis is gegaan bij het GVB. Red Amsterdam zal aan het College vragen of een complete doorlichting (financieel en organisatorisch, met speciale aandacht voor integriteit en doelmatigheid) van de onderneming tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe directie heeft recht op een schoon schip. Alleen dan kan hij volledig verantwoordelijk worden gehouden voor de bedrijfsvoering de komende jaren.

3. De RvC heeft een actieplan opgezet om de governance en de interne controle beter te laten functioneren. De voorgestelde maatregelen zouden common practice moeten zijn in ieder bedrijf ter grootte van het GVB. Het is dan ook de vraag waarom dit niet veel eerder is bedacht en geïmplementeerd. In haar controlerende taak is de raad van commissarissen duidelijk tekort geschoten. Er is nog geen antwoord op waarom dit het geval is (geweest). Hier wil Red Amsterdam een duidelijk antwoord op van het College. Voor ons moet duidelijk worden dat de RvC er alles aan heeft gedaan om goed op de hoogte te zijn van wat zich bij het GVB heeft afgespeeld. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan het niet anders dan dat de Raad van Commissarissen moet aftreden. Er zou een uitzondering kunnen worden gemaakt voor de heer Bakker, aangezien hij relatief kort lid is van de RvC.