Geen raadsonderzoek naar bouwproces Stedelijk Museum

Voorzitter, voor mij is duidelijk waar we staan. Er gaat geen onderzoek in opdracht van de raad komen.

Naar mijn mening niet omdat wij als raad niet inzien dat het de enige juiste weg is, maar uit angst. Angst bij de coalitie.

Ik heb daar een theorie over, die ik met u wil delen. Een theorie over een mexican stand-off. Dat is wanneer drie mensen elkaar tegelijk onder schot houden.
De betrokkenen zijn in dit geval de PvdA, de VVD en GroenLinks, de pistolen zijn raadsonderzoeken.

Want reken maar, als dit een raadsonderzoek wordt, dan staat de weg open naar nog twee onderzoeken:

Eén naar het falen van de renovatie van de Oostlijn. En daarmee komt wethouder Wiebes onder druk te staan.

En één naar het falen van de gemeentelijke ICT. Een dossier dat Wiebes uitstekend oppakt, maar waarbij de grote problemen zijn ontstaan onder wethouder

Van Poelgeest.

En zo, raadsleden van de coalitie, houdt angst u van uw controlerende taak af. En dat maakt mij boos. Want het bevestigt het beeld dat de Amsterdammer van de politiek heeft. Dat hier nooit de onderste steen boven komt. Dat we problemen onder het tapijt vegen. En vandaag is het weer zo’n dag. Een dag van treurnis.

Red Amsterdam is ervoor opgericht om dit soort zaken hier in de raad aan de kaak te stellen en dat zullen we blijven doen.

Want deze dag maakt ons weer duidelijk waarom we zo hard nodig zijn.

 

Roderic Evans-Knaup

Red Amsterdam