Nieuwe zeesluis IJmuiden Red Amsterdam kan onmogelijk instemmen

Op de dag dat wij beslissen over de voortzetting van de plannen voor een nieuwe zeesluis in 2019, sloot Hare Koninklijke Majesteit  Beatrix vandaag de zeekering rond de Tweede Maasvlakte en ontsloot daarmee in één keer 2.000 ha nieuw havengebied voor de overslag van containers in de zeemonding. Snel en simpel te bereiken voor de grootste zeeschepen.

Zeesluis IJmuiden wordt in 2029 vervangen door en op kosten van het Rijk.

Amsterdam doet nu een investering van 130 miljoen om dat proces te versnellen.
De financiële investering die Amsterdam zal moeten doen, valt feitelijk in twee inhoudelijke investeringen te verdelen:

Ten eerste zal Amsterdam investeren in het verdiepen en vergroten van de sluis. Dit zijn meerkosten die Amsterdam ook in 2029 zou moeten dragen.

Ten tweede wil Amsterdam de vervanging van de zeesluis tien jaar naar voren halen.

Red Amsterdam wil weten wat het rendement is van deze investering.De heer Jager zegt in Het Parool dat de haven jaarlijks 40 miljoen oplevert voor de gemeentekas. En dat het dus gaat om drie maal de jaaropbrengst. Dat is juist, maar we verdienen de sluis niet in drie jaar terug. Want de baten zijn nu ook al 40 miljoen. Wij willen dus graag weten wat de investering de gemeentekas aan extra inkomsten gaat opleveren. Is het rendement 7,5%? Verdienen we het in 10, 20, 30 of 40 jaar terug?

Waarom kwalificeert de heer Jager dat rendement trouwens als een lage prioriteit?

Laat ik duidelijk maken dat zowel een helder idee van de extra inkomsten als van het terugverdientempo voor Red Amsterdam wel degelijk een hoge prioriteit heeft.

Het zou ons dan weer niet verbazen als wethouder Asscher ook bij deze investeringsbeslissing een aantekening in de notulen laten maken.

Zo lang onvoldoende duidelijk is wat deze investering ons gaat opleveren en hoe en in welk tempo deze zich gaat terugbetalen en zo lang er in deze raad zo onverschillig wordt gedacht over een investering van 130 miljoen, kan Red Amsterdam onmogelijk instemmen met het voorliggende ‘go/no go’-besluit.

 

Roderic Evans-Knaup

gemeenteraadslid