Waarom de aanleg van IJburg2 een onverstandige keuze is.

Bijdrage van Roderic Evans-Knaup bij het debat over het opspuiten van het Centrumeiland, het begin van IJburg 2.

Voorzitter,

Wij zijn het van harte eens met het besluit van wethouder Asscher om tegen de aanleg van centrumeiland te stemmen. Dat zullen wij ook doen.

Onze redenen hiervoor zijn niet alleen financieel. Al is dat wel belangrijk. De afspraak is, geen grondontwikkeling zonder dat er gegarandeerde inkomsten tegenover staan. En dat is hier niet het geval. Er is een belofte van inkomsten. De belofte dat er mensen te vinden zijn, die nog verder dan IJburg 1 willen wonen, terwijl zelfs dat eiland nog steeds niet gevuld is.

En het college maakt die keuze, terwijl er nog voldoende andere plekken in de stad zijn waar nog gebouwd kan worden. Op plekken waar we graag woningen willen hebben. Zoals op IJburg 1. Zoals op het Zeeburgereiland. Zoals in het Polderweggebied. En dan willen we ook graag kantoren transformeren naar woningen. In Nieuw-West willen ze graag nieuwe woningen bouwen op de plaats van verouderde scholen.Het zal geen enkel probleem zijn om op deze plekken mooie woningen te creëren voor de 700 gezinnen waarvoor u nu het centrumeiland wilt opspuiten.

En dan nog het argument dat stoppen duurder is dan doorgaan. Stoppen is goedkoper dan doorgaan, want er wordt geen geld meer uitgegeven aan het centrumeiland. Pas als we later echt behoefte hebben aan IJburg2, dus als er gegarandeerd klanten voor zijn, gaat de teller weer lopen. Maar dan is er een deugdelijke dekking voor. Wethouder Asscher heeft dat goed begrepen.

Tot slot zit er nóg een voordeel aan het niet aanleggen van het Centrumeiland. Namelijk dat we langer kunnen genieten van een ongerepter IJmeer. Een nat natuurgebied van internationale betekenis én behoud van mooie woonomgeving voor alle Amsterdammers.

Tel uit je winst.