Verkeerscirculatie bij (langdurige) wegwerkzaamheden

Het is in Amsterdam regelmatig nodig om bepaalde delen van de stad af te sluiten voor werkzaamheden. Soms slechts voor enkele uren, maar vaak ook langduriger, tot enkele jaren aan toe. Na de oplevering van de Wibautstraat was het tijd om de P.L. Kramerbrug (nr. 400) op de Amsteldijk te renoveren. Een project dat ca. 1,5 jaar gaat duren. De Amsteldijk is als onderdeel van het hoofdnet auto een drukke route; een afsluiting zorgt ervoor dat het verkeer over alternatieve routes geleid moet worden. Na een intensieve voorbereiding en uitstel in afwachting van oplevering van de Berlagebrug, veroorzaakte de afsluiting in de eerste dagen veel overlast in de omringende buurten. Na diverse klachten en mails is een aantal simpele en voor de hand liggende maatregelen genomen, die ook direct hun effect hebben gehad. Desondanks zijn de gevolgen natuurlijk nog steeds merkbaar (zelfs in de rustige zomerperiode). De Van Woustraat is drukker dan ooit, maar ook bijvoorbeeld op het kruispunt Wibautstraat / Mauritskade staan nu al lange rijen auto’s te wachten voor de verkeerslichten om af te slaan en de omleidingsroute te volgen. Linksaf richting de Amsteldijk heeft het verkeer steeds slechts ca. 8 seconden GroenLicht (net als in de reguliere situatie?), wat neerkomt op slechts enkele voertuigen, waarna weer geruime tijd Rood licht volgt. Een file tot gevolg, en deze zal de komende tijd alleen maar toenemen.

Daarom stelt de fractie van Red Amsterdam, de volgende vragen aan wethouder Wiebes:

• Hadden de maatregelen zoals op de Amsteldijk niet ingecalculeerd en bij voorbaat genomen kunnen worden?
• Worden veranderingen in verkeersstromen bij langdurige afsluitingen van te voren doorgerekend, bijvoorbeeld in GenMod?
• Zijn de programma’s van de verkeerslichtinstallaties op de omleidingsroutes aangepast? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
• Betreft het hier actieve of gefixeerde installaties?
• Voert de stadsregisseur ook de regie over de omleidingsroutes, en zorgt hij er ook voor dat verkeerslichten anders worden geprogrammeerd?
• Kunnen de verkeerslichten (verder) worden aangepast om de doorstroom te bevorderen?
• Worden er tellingen en metingen verricht op de routes gedurende de omleidingen?
• Welke overige maatregelen kunnen of worden er (al) genomen om de verkeerscirculatie te verbeteren?