Amsterdam loopt miljoenen euro’s mis

Eind vorig 2011 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden van de concessie voor het exploiteren van buitenreclame in wachtruimtes (de zog. ABRI’s) en op buitenpanelen (MUPI’s) in gemeente Amsterdam. Deze aanbesteding is gewonnen door de zittende concessiehouder JC Decaux. De nieuwe concessie heeft een looptijd van 15 jaar en zou per 1 juli 2012 zijn ingegaan.

Naar verluid heeft de aanvang van de concessieperiode vertraging opgelopen van zes maanden. Hierdoor zou de concessiehouder in de vertragingsperiode de ABRI’s en MUPI’s exploiteren volgens de oude concessievoorwaarden. Dit zou voor de gemeente Amsterdam grote financiële gevolgen hebben, aangezien er voor de nieuwe concessie een beduidend hogere financiële vergoeding afgesproken zou zijn dan in de voorgaande periode. Volgens berekeningen van de verliezende aanbesteder CBS Outdoor gaat het om een verschil van minimaal 700.000 euro per maand. Een vertraging van zes maanden zou dan een inkomstenderving voor de gemeente betekenen van ruim 4 miljoen euro.

Gezien het vorenstaande hebben ondergetekenden de eer, namens de fracties van Red Amsterdam, D66 en de SP op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

 1. Is het juist dat de aanvang van de nieuwe concessieperiode vertraging heeft opgelopen?
 2. Zo ja, hoe groot is deze vertraging (naar verwachting)?
 3. Zo ja, wat zijn de redenen voor deze vertraging en wie is daarvoor verantwoordelijk?
 4. Zo ja, kunt u aangeven hoe hoog de inkomsten zijn, die de gemeente misloopt door de vertraging?
 5. Zo ja, wat gaat u doen om deze vertraging zoveel mogelijk te beperken en de gemiste inkomsten voor Amsterdam zo beperkt mogelijk te houden?
 6. Zo ja, welke afspraken zijn er met de concessiehouder gemaakt over de vertraging?
 7. Zo ja, worden er door de vertraging aanbestedingsvoorwaarden geschonden door de gemeente en/of de concessiehouder? En zo ja, welke zijn dat? En zo ja, wat zijn de gevolgen daarvan?
 8. Zo nee, per wanneer is de nieuwe concessie ingegaan, of gaat deze in?
 9. Zo nee, wat is dan de planning voor het vervangen van de wachtruimtes en buitenpanelen?
 10. Wordt de concessie conform aanbesteding uitgevoerd, of zijn er wijzigingen op aangebracht?

De leden van de gemeenteraad,

 • -  I.R. Evans-Knaup
 • -  J.M. Paternotte
 • -  L.G.F. Ivens