Amsterdammers: geen draagvlak meer voor huidige stelsel stadsdelen

Een meerderheid van de Amsterdammers vindt dat er iets moet veranderen aan het stelsel van de stadsdelen. Slechts één op de vijf Amsterdammers wil de huidige situatie behouden. Dat blijkt uit een enquête van Maurice de Hond/Peil.nl in opdracht van stadspartij Red Amsterdam. Ruim 900 Amsterdammers namen deel aan de enquête, die afgelopen weekend werd uitgevoerd.

Een kwart van de ondervraagde Amsterdammers vindt dat de stadsdelen geheel moeten worden afgeschaft. 44 procent van de Amsterdammers kiest voor kleinere deelraden met minder taken en bevoegdheden. Uit het onderzoek blijkt dat Amsterdammers nauwelijks weten wat de stadsdelen doen, welke bevoegdheden de stadsdelen hebben en waarvoor ze bij het stadsdeel of juist de centrale stad moeten zijn. Bovendien vindt de helft van de Amsterdammers dat de stadsdelen te veel geld kosten.

Roderic Evans-Knaup, fractievoorzitter van Red Amsterdam: “Het is duidelijk dat het draagvlak onder Amsterdammers voor het huidige systeem van stadsdelen bijna volledig is verdwenen. Bovendien blijkt dat het voor veel Amsterdammers volstrekt onduidelijk is waar ze terecht kunnen als ze onderwerpen willen agenderen of willen inspreken. Dat is een onwenselijke situatie.”

In een voorstel van wethouder Andrée van Es voor een nieuw bestuurlijk stelsel worden de 7 stadsdeelraden, die ieder 29 leden hebben, vervangen door 7 bestuurscommissies met 14 leden, waarvan 3 dagelijks bestuurders. De kleinere deelraden krijgen bovendien minder taken en bevoegdheden dan in de huidige situatie, maar welke taken en bevoegdheden dat zijn is nog onduidelijk. Het voorstel van het college volgt op de nieuwe Gemeentewet die door de Tweede Kamer is aangenomen. Daarin is bepaald dat Amsterdam en Rotterdam hun deelgemeenten moeten afschaffen. En hoewel de gemeenteraad op dit moment nog verdeeld is over het voorstel, lijken de Amsterdammers het er in meerderheid over eens te zijn dat het huidige stelsel op de schop moet.

Volgens Roderic Evans-Knaup laat het onderzoek zien dat in het voorstel van het college de verkeerde prioriteiten worden gesteld: “De gemeenteraad moet eerst besluiten over de inhoud van het nieuwe stelsel, daarna pas over de vorm. Als de nieuwe deelraden vooral een adviserende taak krijgen, dan kiezen wij liever voor een stelsel naar Rotterdams model, met wijkadviesraden die door de gemeenteraad worden gekozen. Als er daadwerkelijk bevoegdheden aan de deelradengegeven worden, dan is het beter om te kiezen voor commissies, die gevormd worden door gemeenteraadsleden.”

Wanneer het aantal leden van de deelraden teruggebracht wordt van 29 naar 14, betekent dit ook dat de kiesdrempel verhoogd wordt: in plaats van ongeveer 3,5% van de stemmen, zal een partij ongeveer 7% van de stemmen moeten halen om een zetel in de deelraad te behalen. Dit zal in de meeste gevallen betekenen dat slechts drie of vier politieke partijen in de deelraad terecht komen en kleine partijen de kiesdrempel niet halen. Een ruime meerderheid van de ondervraagde Amsterdammers vindt dit echter niet bezwaarlijk.

Roderic Evans-Knaup: “De raadscommissies kunnen gewoon een afspiegeling zijn van de verhoudingen in de gemeenteraad, daar zijn geen aparte verkiezingen voor nodig. Kleine partijen zullen dan beperkt vertegenwoordigd zijn, maar dat is voor de meeste Amsterdammers dus geen probleem. Zij willen gewoon dat de stad goed bestuurd wordt.”

Volgens Evans-Knaup zal het instellen van raadscommissies ook een einde maken aan de verwarring die bestaat over wie waarvoor verantwoordelijk is: “Zo’n raadscommissie komt dan onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en het college van B&W te vallen. Dat zorgt ervoor dat er geen verwarring meer bestaat voor de Amsterdammer over waar hij terecht kan: dat is altijd bij de gemeenteraad.”

Gekoppeld aan de enquête over het bestuurlijk stelsel, heeft Maurice de Hond/Peil.nl in opdracht van Red Amsterdam een peiling gehouden onder Amsterdamse kiezers.
In de peiling is de PvdA met 15 zetels opnieuw de grootste partij van de stad, gevolgd door de VVD met 11 zetels. Wanneer er nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, zou de SP vier zetels winnen en uitkomen op 7 zetels, D66 wint dan één zetel en zou daarmee uitkomen op 8 zetels in de raad. Grote verliezers zijn GroenLinks en het CDA: GroenLinks zou 5 van de zeven zetels verliezen en uitkomen op 2 zetels, het CDA zou haar twee zetels verliezen en daarmee uit de raad verdwijnen.  Red Amsterdam zou haar ene zetel in de raad behouden, Trots op Nederland en de Partij voor de Dieren zouden verdwijnen uit de raad. Nieuwkomer 50PLUS zou één zetel behalen.

Lees meer over dit onderwerp in het Parool van 31 oktober, of via de website van het Parool, klik HIER.

Een gedachte over “Amsterdammers: geen draagvlak meer voor huidige stelsel stadsdelen”

Reacties zijn gesloten.