Initiatiefvoorstel Elektrische Stadsbussen

Wat hebben Bogota, Sao Paolo, Shenzen, Salzburg, Uruguay, Tel Aviv en Kopenhagen wat Amsterdam nog niet heeft?

VOLLEDIG ELEKTRISCHE STADSBUSSEN

Leveranciers van deze bussen geven aan dat volgens het principe van Total Cost of Ownership en daarmee dus ook de kosten van reizigers kilometers Elektrisch lager zou zijn dan bij Diesel en Gas. Dat en het feit dat er geen directe uitstoot in de stad is zou een win/win situatie betekenen. Alle rede dus voor een pilot en een berekening. En daartoe dient Red Amsterdam dan ook een initiatief voorstel in;

Amsterdam heeft een elektrische ambitie, een ambitie die o.a. moet zorgen voor een betere luchtkwaliteit in het binnenstedelijk gebied. Naast Tram en Metro die allebei al elektrisch zijn, vormen stadsbussen een belangrijke schakel in ons OV aanbod.

Bij de logo’s op http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/amsterdam-elektrisch/ ontbreekt helaas nog het “BUS” logo zoals dit;

Bij de logo’s op http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/amsterdam-elektrisch/ ontbreekt helaas nog het “BUS” logo zoals dit;

Sinds jaar en dag worden deze bussen aangedreven door diesel-motoren. Hoewel deze steeds schoner worden, en na de Euro normen zelfs aan de EEV Norm moeten gaan voldoen, blijven deze zorgen voor vervuiling. En de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s (zie raporten GGD & WHO etc)

Er zijn alternatieven voor Diesel, een van de meest bekende is Aardgas / CNG. Een schone brandstof met een acceptabele uitstoot en een redelijke actieradius*. Er is alleen één groot probleem, gassen staan onder druk en vormen een ontploffingsgevaar. Dit geeft, ondanks veiligheidsmaatregelen, zoals overdrukventielen, een risico. Niet voor niets mogen van de brandweer in verschillende steden de bussen niet gezamenlijk in een overdekte remise staan, maar moeten in de open lucht geparkeerd worden. Maar nog groter is het gevaar op de weg. Onlangs deed zich in een incident voor in Wassenaar. Door oververhitting in de motor ontstond brand, waarop de overdruk ventielen de brandstof begonnen te lozen, het gevolg? Meters grote steekvlammen. In dit geval gelukkig in een landelijk gebied, maar de gevolgen in een dichtbebouwde stedelijke omgeving zijn evident. En hoe wordt dit risico beoordeeld binnen de tunnelveiligheid?

Aardgas / CNG incident Wassenaar (30-10-12)

Alleen ook aan de productie en opslag van waterstof, zeker in grote hoeveelheden kleven aanzienlijke veiligheids risico’s. Brand en ontploffingsgevaar. Niet voor niets zijn de regels voor opslag en tankstations zeer streng, en hebben de huidige pilotbussen een beperkte actieradius waardoor ze niet uniform inzetbaar zijn*.

De ontwikkelingen op het gebied van volledig elektrisch vervoer zitten in een stroomversnelling. De prijs en capaciteit van accu’s wordt steeds gunstiger. Ook de techniek van aandrijving en terugwinning van kenetische energie beidt steeds meer perspectieven. Inmiddels geven meerdere leverantiers aan bussen te kunnen leveren die een voldoende aantal aaneengesloten kilometers kunnen rijden.

Bogota, Sao Paolo, Shenzen, Salzburg, Uruguay, Tel Aviv en Kopenhagen hebben wat Amsterdam nog niet heeft; volledig elektrische stadsbussen. Daar waar Amsterdam altijd voorop wenst te lopen worden wij nu aan alle kanten ingehaald. Ook het Rotterdamse RET timmert samen met de Rotterdam en e-Traction aan de weg, en zelfs de luchthaven Schiphol heeft een pilot. Onder de rook van Amsterdam (of waren het dieselwalmen?) was onlangs een beurs, de BUSTECH. In het mondaine Vijfhuizen was een keur aan elektrische bussen te bewonderen!

Red Amsterdam stelt voor dat de gemeente samen met het GVB zo snel mogelijk het onderzoek naar uitstootvrij busvervoer uitbreidt met diverse pilotprojecten, waarbij gebruik wordt gemaakte van verschillende elektrische leveranciers.

Zo richten we onze pijlen niet alleen op de brandstofcel, als het gaat om duurzame vervoersoplossingen.  Ook is het raadzaam om op dit punt waar mogelijk leren van Rotterdam (we hoeven dingen niet dubbel te doen).

Daar waar in de huidige bedrijfsvoering wellicht knelpunten zijn op het gebied van bereik, dient gekeken te worden naar een alternatieve inzet. Een dieselbus levert wellicht het hoogste rendement met een zo intensief mogelijke inzet en wisselende chauffeurs. Bij elektrisch, eventueel in combinatie met inductie laadtechnieken op eindpunten, zijn andere schema’s denkbaar. Het gaat de stad tenslotte, naast de verschoning van de lucht, om een zo laag mogelijke prijs per (reizigers) kilometer, een lage Total Cost of Ownership.

Speiding dagproductie, bron: GVB

Speiding dagproductie, bron: GVB

 * Het huidige wagenpark van het GVB wordt op deze manier ingezet. Leverantiers geven aan tot 300km op één lading te kunnen bereiken. Doormiddel van (inductie) snelladers kan dit gedurende de dag worden verlengd.

We zullen als stad niet van vandaag op morgen kunnen overstappen op uitstootvrij vervoer (wat voor de stadsbussen geldt is natuurlijk ook van toepassing op bijv. de reiniging)

Daarom zou GTL een alternatief kunnen zijn, als transitie naar een volledig uitstootvrij wagenpark. De investeringen daarvoor zijn minimaal, alleen de kosten per liter liggen hoger dan van traditionele Diesel (hopelijk komt de Rijksoverheid nog met een lager accijns op deze brandstof of andere compensatiemaatregelen. Hier kan de Stadsregio wellicht ook op aandringen).

Graag ziet Red Amsterdam ook een berekening van deze tussenoplossing; weegt de verbeterde luchtkwaliteit op tegen de meerkosten. En zijn er voordelen op het gebied van onderhoud die dit verschil verkleinen?

Bovenstaande geldt natuurlijk niet alleen voor de lijnbussen van het GVB, maar ook voor de andere vormen van vervoer zoals de toeristische Hop-on hop-off, het groepsvervoer en de regionale lijnen die door de stad rijden.

En tenslotte zou ook de touringcarbranche in ieder geval onder het regime van de milieu-zone moeten vallen. Net als bij het goederenvervoer van vrachtwagens dienen deze bussen aan de Euronormen te voldoen. Touringcars die hier niet aan voldoen dienen geweerd te gaan worden en passagiers kunnen overstappen op lokale uitstootvrije alternatieven. P+R ook voor de grote jongens, nationaal en internationaal.

Aardgas / CNG incident Wassenaar (30-10-12)

http://www.omroepwest.nl/nieuws/30-10-2012/veolia-onderzoekt-brand-aardgasbus

Download PDF

3 gedachten over “Initiatiefvoorstel Elektrische Stadsbussen”

  1. Beste Emoss, dank voor je reactie.
   Vandaag op werkbezoek geweest bij Proov in Amersfoort.
   We ontvangen graag meer informatie over jullie mogelijkheden, en overtuigen graag college Amsterdam, Stadsregio en GVB.

   Stuur een mail aan Boris@red-amsterdam.nl

 1. Ben ik het helemaal mee eens. Elektrische bussen die door inductie bijgeladen worden zijn nu al niet duurder dan diesel.. Zie proov.nl

Reacties zijn gesloten.