Burgemeester Van der Laan: Geen Olympische ambitie, wel Olympische droom

Het was vijfentwintig minuten voor middernacht en het laatste onderwerp van een zware, tweedaagse raadsvergadering: het spoeddebat met burgemeester Van der Laan, aangevraagd door Red Amsterdam en D66. Aanleiding voor het spoeddebat waren uitspraken die de burgemeester eerder deze week deed tijdens een IOC-diner in het Scheepvaartmuseum. Tijdens zijn toespraak verzekerde de burgemeester zijn publiek dat over het beëindigen van de Olympische ambitie door dit kabinet “het laatste woord nog niet is gezegd”. 

Een uitspraak die Red Amsterdam zeer verbaasd heeft. Het kabinet heeft immers onlangs laten weten de Olympische ambitie niet langer te steunen. Kort daarna maakte sportwethouder Eric van der Burg bekend dat het projectbureau werd opgedoekt en de gereserveerde miljoenen de komende jaren in sport geïnvesteerd zouden gaan worden.
Red Amsterdam en D66 zijn van mening dat de burgemeester met zijn uitspraken de indruk heeft gewekt dat het beëindigen van de Olympische ambitie wat hem betreft echter niet definitief is. In het spoeddebat hebben Red Amsterdam en D66 de burgemeester opgeroepen zich te verantwoorden voor zijn uitspraken.

Hoewel Van der Laan benadrukte dat de Olympische ambitie er ook bij het college niet meer is en dat zijn uitspraken moeten worden gezien in de context van de uitgelaten sfeer van het IOC-diner, reageerde hij ook geprikkeld op de reacties van de oppositie. De burgemeester verweet Red Amsterdam zelfs triomfalisme: “Ik weet dat u altijd tegen was. Maar een burgemeester die zegt dat het laatste woord er niet over is gezegd, overspeelt zijn hand niet.”

Red Amsterdam is tevreden met de duidelijk die de burgemeester geschept heeft door te verklaren dat het niet langer de ambitie is om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen en dat in deze ambitie niet langer geïnvesteerd wordt, ook al zit de Olympische droom nog altijd in de harten en hoofden van burgemeester en wethouders.

Overigens neemt Red Amsterdam afstand van het verwijt dat zij zich in de reactie op de uitspraken van de burgemeester triomfantelijk heeft gedragen. De partij is zich er ten volle van bewust dat het laten varen van de Olympische ambitie niet de verdienste van Red Amsterdam is. Red Amsterdam is hier niet de winnaar, laat staan een onsportieve.
De burgemeester heeft echter gelijk met zijn opmerking dat Red Amsterdam zich altijd al heeft verzet tegen de Olympische ambitie van Amsterdam. De partij vertegenwoordigt daarmee een aanzienlijk deel van de Amsterdammers en heeft het dan ook als haar verantwoordelijkheid gezien om kritisch te reageren op de uitspraken van de burgemeester.

Lees HIER de berichtgeving over het spoeddebat in het Parool van 30 november 2012.