Играть В Автоматы На Реальные Деньги Онлайн 中華福音神學院

Играть В Автоматы На Реальные Деньги Онлайн 中華福音神學院

Традиции, существующие в наземных казино, приумноженные на новые тенденции игорной индустрии, нашли отражение в работе популярных заведений.

Mogelijk proef met elektrische stadsbussen

E-bussen voor de Stopera

E-bussen voor de Stopera

Verkeerswethouder Eric Wiebes van Amsterdam heeft aangekondigd een inventarisatie te maken van proefprojecten met elektrische stadsbussen in Nederland. Wanneer het aantal al bestaande proeven te beperkt is, of de resultaten daarvan onvoldoende bruikbaar zijn voor Amsterdam, zal het college zelf opdracht geven tot het starten van een proef met elektrische stadsbussen. Aanleiding voor de toezegging van de wethouder is het initiatiefvoorstel van stadspartij Red Amsterdam, “Amsterdam Elektrisch, ook de OV-stadsbus”. Verder lezen