“Spreek Poetin aan op mensenrechtenschending Rusland!”

Rusland

De Russische president Vladimir Poetin brengt op 8 april een bezoek aan ons land, ter gelegenheid van de officiële opening van het Nederland-Ruslandjaar.
De Amsterdamse fracties van D66, GroenLinks, Red Amsterdam en de SP maken zich ernstige zorgen over de mensenrechtensituatie in Rusland en roepen burgemeester Van der Laan op om dit aan de orde te stellen tijdens het bezoek van president Poetin aan Amsterdam. 

Onlangs heeft het Russische parlement een anti-homowet aangenomen die propaganda van homoseksualiteit strafbaar stelt. Een wet die indruist tegen de internationale mensenrechten, ernstig discriminerend is voor de LHBT-gemeenschap en een grove schending is van de vrijheid van meningsuiting. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte: ‘Poetin leidt een regime dat weinig respect heeft voor de rechten van de mens. Als vrije stad moeten we dat aan de orde stellen.’

Naar aanleiding van vragen die meerdere partijen inmiddels hebben gesteld, heeft het stadsbestuur van Amsterdam gisteren laten weten dat tijdens het bezoek van de Russische president de regenboogvlag zal worden gehesen op het stadhuis: ‘Het college wil haar zorg tot uitdrukking brengen met de regenboogvlag en zal de zeven stadsdelen vragen om hetzelfde te doen. Amsterdam hecht er aan een open en tolerante stad te zijn waar iedereen kan zijn wie hij is.’

Daarnaast zijn de fracties van D66, GroenLinks, Red Amsterdam en de SP van mening dat tijdens het staatsbezoek van president Poetin de mensenrechtensituatie in Rusland aan de orde dient te komen. Vandaag doen zij in de raadscommissie voor Algemene Zaken een oproep aan burgemeester Van der Laan om de misstanden in Rusland aan de orde te stellen. Laurens Ivens, fractievoorzitter van de SP: ‘In een echte democratie hoort er ruimte te zijn voor kritiek en komen tweederangs-burgers niet voor. Het zou goed zijn als onze burgemeester Poetin daar op wijst.’

De viering van eeuwenlange betrekkingen tussen Nederland en Rusland is bij uitstek een passend moment om de mensenrechtensituatie in Rusland te benoemen, meent ook GroenLinks-fractievoorzitter Marieke van Doorninck: ‘In het kader van het Nederland–Ruslandjaar is het gepast om naast alle aandacht voor de cultuur-historische geschiedenis en de economische samenwerking ook aandacht te besteden aan de wijze waarop met mensenrechten wordt gemarchandeerd. Het zou goed zijn als Amsterdam ruimte biedt aan initiatieven die aandacht vragen voor de mensenrechtenschendingen in Rusland en activisten uitnodigt voor de evenementen die in het kader van het Nederland-Ruslandjaar worden georganiseerd.’

De partijen roepen bovendien alle Amsterdammers op om op 8 april de regenboogvlag te hijsen. Roderic Evans-Knaup, fractievoorzitter van stadspartij Red Amsterdam: ‘Amsterdam is een tolerante stad voor iedereen die er woont en leeft, ongeacht zijn of haar geaardheid. Sterker nog, wij zijn juist enorm trots op die diversiteit. De Amsterdammers kunnen geen beter signaal afgeven aan Vladimir Poetin dan door massaal de regenboogvlag in de mast te hijsen’.

Een gedachte over ““Spreek Poetin aan op mensenrechtenschending Rusland!””

Reacties zijn gesloten.