Red Amsterdam wil mini-mkba voor lopende en nieuwe investeringen

Wethouder Pieter Hilhorst (Financiën)

Wethouder Pieter Hilhorst (Financiën)

Zijn alle projecten die de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren heeft bedacht nog wel echt nodig? Nu de gemeente genoodzaakt is om financiële keuzes te maken, stelt stadspartij Red Amsterdam voor om ook alle lopende en geplande projecten eens kritisch tegen het licht te houden, met behulp van een mini-variant van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Red Amsterdam heeft wethouder Hilhorst (Financiën) gevraagd naar de mogelijkheden om lopende en geplande projecten aan een mini-MKBA te onderwerpen.

Lees verder