Amsterdam krijgt zijn Danshuis. Na 21 jaar…

danshuis amsterdam

Vandaag stelde de gemeenteraad van Amsterdam, na 21 jaar voorbereiding en discussie, in met de verstrekking van een krediet voor de realisatie van het Danshuis Amsterdam. Helaas was een compromis niet mogelijk, zonder een half miljoen euro van de cultuurbegroting te laten vrijvallen aan de algemene middelen, een voorwaarde van VVD Amsterdam. Stadspartij Red Amsterdam heeft geprobeerd dit te voorkomen, door een beroep te doen op eerdere beloftes van D66 AmsterdamPvda Amsterdam en GroenLinks Amsterdam (die samen een meerderheid in de gemeenteraad hebben!) om niet nog verder te bezuinigen op cultuur. Het heeft niet mogen baten. Red Amsterdam is blij dat het Danshuis er na 21 jaar eindelijk komt, maar vindt het heel jammer dat dit niet mogelijk was zonder politieke uitruil, waarbij de cultuur in Amsterdam voor de zoveelste keer de dupe is.

Red Amsterdam stemt niet in met Jaarrekening 2012

Op 15 mei is tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van Amsterdam de jaarrekening van 2012 besproken. Red Amsterdam is bijzonder kritisch over de jaarrekening. Onze zorgen worden bovendien in belangrijke mate gedeeld door de rekeningencommissie en de accountant die de jaarrekening heeft beoordeeld. Al vaker heeft Red Amsterdam aangedrongen op de aanstelling van een wethouder van Financiën, die enkel en alleen verantwoordelijk is voor de financiën van de stad. Zolang deze maatregel niet wordt genomen, heeft Red Amsterdam er onvoldoende vertrouwen in dat het college op korte termijn in staat zal zijn het risicomanagement en de controle over de financiën beter op orde te krijgen. Daarom heeft Red Amsterdam niet ingestemd met de vaststelling van de jaarrekening over 2012.

Lees hier de bijdrage van Red Amsterdam aan het debat

Fietstunnel Rijksmuseum vanaf maandag weer open!

Red Amsterdam-raadslid Roderic Evans-Knaup en Groene Amsterdammer-directeur Teun Gautier fietsen onder het Rijksmuseum door

Red Amsterdam-raadslid Roderic Evans-Knaup en Groene Amsterdammer-directeur Teun Gautier fietsen onder het Rijksmuseum door

Na een tien jaar durende verbouwing en maandenlang gesteggel is de kogel door de kerk – en gaan de fietsers weer door de tunnel: met ingang van maandag 13 mei wordt de Museumstraat onder het Rijksmuseum weer 24 uur per dag opengesteld voor fietsers.

Dat heeft een woordvoerder van wethouder Eric Wiebes (Verkeer) vandaag laten weten, in reactie op een eerdere verklaring vandaag van stadsdeel Zuid, waarin werd gesteld dat de tunnel alleen buiten openingstijden van het museum toegankelijk voor fietsers zou worden.

Red Amsterdam is bijzonder opgetogen over de ondubbelzinnige uitspraak van de wethouder, waarmee een eind is gemaakt aan alle onduidelijkheid over het moment waarop de fietstunnel heropend zou worden en de voorwaarden waaronder dat zou gebeuren. Ook lijkt de jarenlange strijd tussen voor- en tegenstanders van de fietstunnel hiermee eindelijk beslecht: na precies 10 jaar en 1 maand wordt de fietspassage onder het Rijksmuseum aanstaande maandag in ere hersteld.

Verder lezen

Red Amsterdam wenst opheldering over aanhoudingen Dam op Koninginnedag

inhuldiging

Op 30 april zijn, voorafgaand aan de inhuldiging van Koning Willem Alexander, op de Dam twee demonstranten opgepakt. De arrestanten zijn drie uur vastgehouden, voordat bekend werd dat hun arrestatie onterecht was en zij met excuses van de politie zijn vrijgelaten. Red Amsterdam beschouwt de onrechtmatige arrestatie van de demonstranten als een moderne variant van de ‘methoude-Koppejan’, het preventief oppakken van demonstranten, zodat er geen tegengeluiden te zien of horen zouden zijn op het moment van de inhuldiging. Red Amsterdam is zeer ontstemd over deze gang van zaken en wenst verdere opheldering hierover van Burgemeester Van der Laan.

Lees verder