Red Amsterdam wenst opheldering over aanhoudingen Dam op Koninginnedag

inhuldiging

Op 30 april zijn, voorafgaand aan de inhuldiging van Koning Willem Alexander, op de Dam twee demonstranten opgepakt. De arrestanten zijn drie uur vastgehouden, voordat bekend werd dat hun arrestatie onterecht was en zij met excuses van de politie zijn vrijgelaten. Red Amsterdam beschouwt de onrechtmatige arrestatie van de demonstranten als een moderne variant van de ‘methoude-Koppejan’, het preventief oppakken van demonstranten, zodat er geen tegengeluiden te zien of horen zouden zijn op het moment van de inhuldiging. Red Amsterdam is zeer ontstemd over deze gang van zaken en wenst verdere opheldering hierover van Burgemeester Van der Laan.

Tijdens de feestelijkheden rond de inhuldiging van Koning Willem-Alexander, op dinsdag 30 april, heeft de gemeente Amsterdamop enkele plaatsen in de stad gelegenheid gecreëerd voor protesten en demonstraties van o.a. republikeinse en antimonarchistische groepen. Daarnaast was de Dam voor een groot gedeelte vrij toegangkelijk en heeft burgemeester Van der Laan vooraf aangegeven dat individuele protesten hier in principe toegestaan zouden worden.

Toch was in de uitzending van het NOS Journaal van 30 april, aan de hand van beelden van het programma Nieuwsuur, te zien dat twee personen uit het publiek gehaald werden. De beelden tonen dat beide personen zich op verzoek konden legitimeren en vervolgens om tekst en uitleg vroegen over de reden van dit verzoek en de bezwaren tegen hun aanwezigheid en activiteiten. Hierop kwam geen duidelijk antwoord, slechts het verzoek om mee te lopen, gevolgd door arrestatie. Dit gebeurde door meerdere geüniformeerde agenten, onder kennelijke leiding van een brigadier. Daarnaast was ook een persoon in een grijs pak te zien, die waarschijnlijk ook tot het korps behoorde, en die het kartonnen bord (“Ik ben geen onderdaan”) van één van de demonstranten afpakte.

In eerste instantie werd de arrestatie van het tweetal door de politie ontkend. Al snel volgde echter de verklaring dat er een ‘inschattingsfout’ gemaakt zou zijn. Later werden excuses aangeboden door de hoofd-commissaris en nog later kwam de burgemeester met een verklaring over een vermeende persoonsverwisseling. Deze verklaring werd tijdens de uitzending van Pauw en Witteman op 1 mei door de burgemeester herhaald.

De geweldig goede organisatie met betrekking tot de openbare orde tijdens de inhuldiging maakt het argument dat er bij de arrestatie van de demonstranten op de Dam sprake was van een ‘misverstand’ ongeloofwaardig. Niet in de laatste plaats omdat er meerdere gezagsdragers bij de aanhouding betrokken waren en dat er geen gebrek leek aan communicatie, en dus coördinatie, tijdens deze actie.

Red Amsterdam is van mening dat het onrechtmatig arresteren van demonstranten in strijd is met de beginselen van de democratische rechtstaat. Voor Red Amsterdam is dit geen zaak die met excuses en een bloemetje kan worden afgedaan en wenst verdere opheldering van burgemeester Van der Laan.

Inmiddels heeft burgemeester Van der Laan de gemeenteraad een feitenrelaas toegezegd, een overzicht van gebeurtenissen op basis van feiten.
De gezamenlijke fractievoorzitters hebben afgesproken om dit feitenrelaas af te wachten en de arrestatie van de demonstranten vervolgens met de Burgemeester te bespreken tijdens de eerste evaluatie van de inhuldiging in de commissievergadering van Algemene Zaken op 30 mei. Vervolgens zal Red Amsterdam bepalen of zij een nader onderzoek naar de gebeurtenissen, in opdracht van de raad, nodig vindt.