Red Amsterdam stemt niet in met Jaarrekening 2012

Op 15 mei is tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van Amsterdam de jaarrekening van 2012 besproken. Red Amsterdam is bijzonder kritisch over de jaarrekening. Onze zorgen worden bovendien in belangrijke mate gedeeld door de rekeningencommissie en de accountant die de jaarrekening heeft beoordeeld. Al vaker heeft Red Amsterdam aangedrongen op de aanstelling van een wethouder van Financiën, die enkel en alleen verantwoordelijk is voor de financiën van de stad. Zolang deze maatregel niet wordt genomen, heeft Red Amsterdam er onvoldoende vertrouwen in dat het college op korte termijn in staat zal zijn het risicomanagement en de controle over de financiën beter op orde te krijgen. Daarom heeft Red Amsterdam niet ingestemd met de vaststelling van de jaarrekening over 2012.

Lees hier de bijdrage van Red Amsterdam aan het debat