Alle berichten van Floris Lieshout

Red Amsterdam start petitie voor behoud tram 25

lijn25

Vorige week heeft het GVB aangekondigd dat tramlijn 25 vanaf 2014 wordt opgeheven. Door dit besluit zullen vele, met name oudere, Amsterdammers in stadsdeel Zuid worden gedupeerd. Stadspartij Red Amsterdam en stadsdeelpartij Vereniging Ons Zuid (VOZ) zijn een petitie gestart om tramlijn 25 te behouden. De petitie is hier te ondertekenen.

Begin juli heeft het Gemeentelijk Vervoersbedrijf van Amsterdam (GVB) in haar Vervoersplan 2014 aangekondigd dat tramlijn per 2014 uit de dienstregeling wordt genomen. De argumenten hiervoor zijn dat tramlijn 25 de minst frequente tramlijn van het GVB is, die het laagste aantal reizigers vervoert.

Red Amsterdam en VOZ constateren dat deze argumenten een direct gevolg zijn van demotiverende maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, in verband met de aanleg van de Noord-Zuidlijn in de Ferdinand Bolstraat. Deze maatregelen betreffen het omleiden van tramlijn 25 en het terugbrengen van de frequentie. De partijen zijn van mening dat de tramlijn na voltooiing van de Noord-Zuidlijn weer volgens de oorspronkelijke route en de oorspronkelijke frequentie dient te gaan lopen, waarmee het aantal reizigers weer zal toenemen.

Naast het sociale en culturele belang van tramlijn 25 voor de bewoners van stadsdeel Zuid, is de ontsluiting van het zuidelijk deel van stadsdeel Zuid ook van zeer groot economisch belang. Met het doortrekken van tramlijn 25 zullen namelijk de nieuwbouwwijk Overamstel en het Amstel Business Park een goede, rechtstreekse OV-verbinding hebben met de binnenstad en Amsterdam CS.

Met de petitie, waarin de Stadsregio Amsterdam wordt opgeroepen om tramlijn 25 te behouden, hopen Red Amsterdam en VOZ zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om aan te bieden aan de Stadsregio Amsterdam, die de vervoersplannen van het GVB later dit jaar nog zal moeten goedkeuren.

 http://behoudtram25.petities.nl/

Amsterdam krijgt zijn Danshuis. Na 21 jaar…

danshuis amsterdam

Vandaag stelde de gemeenteraad van Amsterdam, na 21 jaar voorbereiding en discussie, in met de verstrekking van een krediet voor de realisatie van het Danshuis Amsterdam. Helaas was een compromis niet mogelijk, zonder een half miljoen euro van de cultuurbegroting te laten vrijvallen aan de algemene middelen, een voorwaarde van VVD Amsterdam. Stadspartij Red Amsterdam heeft geprobeerd dit te voorkomen, door een beroep te doen op eerdere beloftes van D66 AmsterdamPvda Amsterdam en GroenLinks Amsterdam (die samen een meerderheid in de gemeenteraad hebben!) om niet nog verder te bezuinigen op cultuur. Het heeft niet mogen baten. Red Amsterdam is blij dat het Danshuis er na 21 jaar eindelijk komt, maar vindt het heel jammer dat dit niet mogelijk was zonder politieke uitruil, waarbij de cultuur in Amsterdam voor de zoveelste keer de dupe is.

Red Amsterdam stemt niet in met Jaarrekening 2012

Op 15 mei is tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van Amsterdam de jaarrekening van 2012 besproken. Red Amsterdam is bijzonder kritisch over de jaarrekening. Onze zorgen worden bovendien in belangrijke mate gedeeld door de rekeningencommissie en de accountant die de jaarrekening heeft beoordeeld. Al vaker heeft Red Amsterdam aangedrongen op de aanstelling van een wethouder van Financiën, die enkel en alleen verantwoordelijk is voor de financiën van de stad. Zolang deze maatregel niet wordt genomen, heeft Red Amsterdam er onvoldoende vertrouwen in dat het college op korte termijn in staat zal zijn het risicomanagement en de controle over de financiën beter op orde te krijgen. Daarom heeft Red Amsterdam niet ingestemd met de vaststelling van de jaarrekening over 2012.

Lees hier de bijdrage van Red Amsterdam aan het debat

Fietstunnel Rijksmuseum vanaf maandag weer open!

Red Amsterdam-raadslid Roderic Evans-Knaup en Groene Amsterdammer-directeur Teun Gautier fietsen onder het Rijksmuseum door

Red Amsterdam-raadslid Roderic Evans-Knaup en Groene Amsterdammer-directeur Teun Gautier fietsen onder het Rijksmuseum door

Na een tien jaar durende verbouwing en maandenlang gesteggel is de kogel door de kerk – en gaan de fietsers weer door de tunnel: met ingang van maandag 13 mei wordt de Museumstraat onder het Rijksmuseum weer 24 uur per dag opengesteld voor fietsers.

Dat heeft een woordvoerder van wethouder Eric Wiebes (Verkeer) vandaag laten weten, in reactie op een eerdere verklaring vandaag van stadsdeel Zuid, waarin werd gesteld dat de tunnel alleen buiten openingstijden van het museum toegankelijk voor fietsers zou worden.

Red Amsterdam is bijzonder opgetogen over de ondubbelzinnige uitspraak van de wethouder, waarmee een eind is gemaakt aan alle onduidelijkheid over het moment waarop de fietstunnel heropend zou worden en de voorwaarden waaronder dat zou gebeuren. Ook lijkt de jarenlange strijd tussen voor- en tegenstanders van de fietstunnel hiermee eindelijk beslecht: na precies 10 jaar en 1 maand wordt de fietspassage onder het Rijksmuseum aanstaande maandag in ere hersteld.

Verder lezen

Red Amsterdam wenst opheldering over aanhoudingen Dam op Koninginnedag

inhuldiging

Op 30 april zijn, voorafgaand aan de inhuldiging van Koning Willem Alexander, op de Dam twee demonstranten opgepakt. De arrestanten zijn drie uur vastgehouden, voordat bekend werd dat hun arrestatie onterecht was en zij met excuses van de politie zijn vrijgelaten. Red Amsterdam beschouwt de onrechtmatige arrestatie van de demonstranten als een moderne variant van de ‘methoude-Koppejan’, het preventief oppakken van demonstranten, zodat er geen tegengeluiden te zien of horen zouden zijn op het moment van de inhuldiging. Red Amsterdam is zeer ontstemd over deze gang van zaken en wenst verdere opheldering hierover van Burgemeester Van der Laan.

Lees verder

Fietsers-flashmob onder Rijksmuseum

Red Amsterdam-raadslid Roderic Evans-Knaup en Groene Amsterdammer-directeur Teun Gautier fietsen onder het Rijksmuseum door

Red Amsterdam-raadslid Roderic Evans-Knaup en Groene Amsterdammer-directeur Teun Gautier fietsen onder het Rijksmuseum door. Foto: Stijn van Santen

Vanmorgen vond in de onderdoorgang van het Rijks Museum een flashmob plaats. Onder het motto ‘De Passage is van ons allemaal’ fietsten ongeveer 20 fietsers onaangekondigd door de passage onder het museum. De flashmob was een initiatief van stadspartij Red Amsterdam, die wil voorkomen dat de passage bij het museum getrokken wordt en het fietspad verdwijnt.

Lees verder

Red Amsterdam wil mini-mkba voor lopende en nieuwe investeringen

Wethouder Pieter Hilhorst (Financiën)

Wethouder Pieter Hilhorst (Financiën)

Zijn alle projecten die de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren heeft bedacht nog wel echt nodig? Nu de gemeente genoodzaakt is om financiële keuzes te maken, stelt stadspartij Red Amsterdam voor om ook alle lopende en geplande projecten eens kritisch tegen het licht te houden, met behulp van een mini-variant van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Red Amsterdam heeft wethouder Hilhorst (Financiën) gevraagd naar de mogelijkheden om lopende en geplande projecten aan een mini-MKBA te onderwerpen.

Lees verder