Alle berichten van roderic

Waarom de aanleg van IJburg2 een onverstandige keuze is.

Bijdrage van Roderic Evans-Knaup bij het debat over het opspuiten van het Centrumeiland, het begin van IJburg 2.

Voorzitter,

Wij zijn het van harte eens met het besluit van wethouder Asscher om tegen de aanleg van centrumeiland te stemmen. Dat zullen wij ook doen.

Onze redenen hiervoor zijn niet alleen financieel. Al is dat wel belangrijk. De afspraak is, geen grondontwikkeling zonder dat er gegarandeerde inkomsten tegenover staan. En dat is hier niet het geval. Er is een belofte van inkomsten. De belofte dat er mensen te vinden zijn, die nog verder dan IJburg 1 willen wonen, terwijl zelfs dat eiland nog steeds niet gevuld is.

En het college maakt die keuze, terwijl er nog voldoende andere plekken in de stad zijn waar nog gebouwd kan worden. Op plekken waar we graag woningen willen hebben. Zoals op IJburg 1. Zoals op het Zeeburgereiland. Zoals in het Polderweggebied. En dan willen we ook graag kantoren transformeren naar woningen. In Nieuw-West willen ze graag nieuwe woningen bouwen op de plaats van verouderde scholen. Verder lezen

Amsterdam, stop nu met spelen.

Door Jan Paternotte en Roderic Evans-Knaup

Morgen (dinsdag 3 april) stemt de Tweede Kamer over de vraag of Nederland door moet gaan met de Olympische Ambitie: de droom om in 2028 de Olympische Spelen te mogen organiseren.  Minister Edith Schippers van Sport zegt hiermee alleen door te willen gaan als er ‘breed draagvlak’ is: een kleine meerderheid van de Kamerleden vindt ze niet genoeg. Daarmee sorteert Schippers voor op een Olympische aftocht. In het Kamerdebat afgelopen dinsdag zeiden PVV en SP al ‘geen cent’ meer te willen steken in de Olympische ambitie, en PvdA-woordvoerder Tjeerd van Dekken vond dat voorstel ‘niet ver genoeg’ gaan. NOC*NSF heeft inmiddels de logische conclusie getrokken, en roept inmiddels het kabinet op om gedurende de economische crisis de Olympische ambities in de ijskast te zetten.

 

Op het Haagse Binnenhof wordt op deze manier langzaam afstand genomen van de Spelen. Ook Rotterdam, de stad die eerder nog affichestad wilde worden, lijkt de terugtocht te hebben ingezet. Uit notities van het ministerie van Sport bleek afgelopen week namelijk dat Rotterdam de regie van de Olympische campagne volledig aan het ministerie overlaat.

 

Heeft heel Nederland zich dan overgegeven aan die realiteit? Nee! Eén stad blijft moedig weerstand bieden aan de realiteit: Amsterdam. Sportwethouder Eric van der Burg (VVD) pompt nog steeds forse bedragen in de voorbereidingen van de Spelen. Dat geld spendeert hij bijvoorbeeld aan het aantrekken van grote sportcongressen en het (ver)bouwen van stadions. Van dat soort investeringen kunnen sportliefhebbers mogelijk nog profiteren,

maar in 2012 wordt ook ruim een miljoen euro gestoken in zaken waar niemand iets aan heeft. Zo gaat 370.00 euro op aan het ‘vergroten van het draagvlak’, kost het Olympisch projectbureau 305.000 euro en wordt 260.000 euro stuk geslagen aan de strijd met Rotterdam om affichestad te worden.[1]

 

Kritiek op deze investeringen leidt steevast tot de tegenwerping dat de kandidatuur voor de Spelen allerlei magische bijwerkingen heeft.  Als een soort duizend-dingendoekje fungeert de ambitie als ‘vliegwiel’ waardoor meer kinderen zouden gaan sporten, obesitas wordt aangepakt, werkloosheid afneemt en files worden opgelost. Steevast ontbreekt hiervoor elk bewijs. Integendeel: In Engeland is de sportbeoefening in aanloop naar de spelen juist gedaald.[2] De Amerikaanse staat Georgia (Olympische Spelen Atlanta ‘96) staat nummer twee op de Amerikaanse ranglijst van staten met kinderobesitas.[3] En vlak voor de Olympische Spelen in Beijing maakt de Chinese taskforce kinderobesitas bekend dat China nu al na de Verenigde Staten de dikste kinderen ter wereld heeft.[4]

 

Het stimuleren van de economie door Amsterdam te profileren als “sportstad” is ook een verkeerde gedachte. Anders dan Sportwethouder Van der Burg denkt, staat Amsterdam in de wereld namelijk niet bekend als een mekka van topsport omdat in 1928 de Olympische Spelen hier plaatsvonden. Amsterdam trekt zijn toeristen vanwege de schoonheid van de binnenstad, de musea van wereldklasse en ons vrije, liberale klimaat. Bedrijven komen naar Amsterdam vanwege dezelfde karakteristieken, aangevuld met een hoog opgeleide, internationaal georiënteerde, bevolking en gunstige belastingtarieven. De concurrentie in economisch opzicht is echter moordend: Europese steden als München en Madrid vechten met Amsterdam om dezelfde hoofdkantoren en dezelfde internationale werknemers. Berlijn is door meer flexibele huisvesting en lagere kosten een geduchte concurrent van Amsterdam voor kunstenaars en creatieve bedrijfjes.

Om die reden investeert Amsterdam, samen met de regio, al jaren in “creativiteit, innovatie en handelsgeest” als kernthema’s. Met deze drie woorden is burgemeester van der Laan afgelopen week ook in India geweest om bedrijven en investeringen naar de Amsterdamse regio te halen. Deze inspanningen hebben er eerder al toe geleid dat Europese hoofdkantoren van Indiase en Chinese bedrijven zich op de Zuidas vestigden. Een strategie die blijvend banen oplevert voor de stad.

 

Amsterdam zou er verstandig aan doen direct te stoppen met de Olympische Spelen. Dat is een peperduur project waarvan de legitimatie gestoeld is op wensdenken en niet op de realiteit. Geld kan slimmer ingezet worden, waarbij een duidelijke focus nodig is. Als kleine wereldstad is het onmogelijk om naast creatieve zaken- en kennisstad ook nog eens een topsportstad te zijn. Amsterdam, pick your battle!

 

Jan Paternotte en Roderic Evans-Knaup zijn fractievoorzitter van D66 respectievelijk Red Amsterdam

 [1] http://zoeken.adam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=143707/type=pdf/09012f9781006d27.pdf

[2] http://www.guardian.co.uk/sport/2010/sep/21/uk-sport-participation

[3] http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7394258n

[4] http://afp.google.com/article/ALeqM5gJEGM9P-dlyj7GAuPwiJgu2dlm4w

Amstelscheg straks heg in plaats van scheg?

Op 22 februari 2012 lag het Bestuursakkoord Amstelscheg ter bespreking voor in de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat. De Amstelscheg is een groene taartpunt aan de zuidkant van Amsterdam, die de oprukkende verstedelijking tot nu toe heeft overleefd. Het gebied ligt er nog verbazend gaaf bij. En dat onder de rook van het uitdijende Amsterdam. Terecht reden om dat te behouden. Dus is er niets tegen een bestuursakkoord waarin partijen als de provincie Noord-Holland, de gemeenten  Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zich verbinden om het gebied actief te ontwikkelen tot een metropolitaan landschap van allure met groen en recreatie om de stad, met behoud en versterking van de kernkwaliteiten, enzovoorts.

Partijen willen de Amstelscheg beschermen tegen incidentenplanologie en tegen verdere verrommeling van het landschap. Zal dat lukken? En waar is het Rijk in dit verhaal? De ontstaansgeschiedenis boezemt weinig vertrouwen in. Dat de Amstelscheg er nog zo goed bij ligt is niet de verdienste van deze partijen. De Amstelscheg is een rijksbufferzone. Daarin is verstedelijking verboden. De grondprijzen blijven er dus aan de lage kant wat goed is voor de agrarische sector, het natuur- en landschapsbeheer en de recreatie.

Het is ook goed voor Amsterdam. Die stad blijft meer stad omdat wilde verstedelijking van het ommeland de kansen in de stad zelf niet kan kannibaliseren. Met rijksbufferzones heeft het rijk aldus op strategische plekken voorkomen dat steden aan elkaar zijn gegroeid. Amsterdam en Haarlem zouden anders bijvoorbeeld al tot een steden brij zijn samengeklonterd. Er valt voor de stedeling dicht bij huis nog van open groen gebied te genieten.

De rijksbufferzones bestaan al sinds 1958 en zijn dus al meer dan een halve eeuw een groot ordenend succes. Dat komt omdat het instrument helder is: verstedelijking mag niet. Geen mitsen en maren. En het Rijk staat op afstand en voorkomt zo veel planologisch geritsel van gemeenten onderling. Daar komt nu een eind aan. In de (ontwerp)Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2011 wordt de bescherming over gedragen aan provincie en gemeenten. De kat wordt ook hier nu op het spek gebonden want we weten van elders dat daarvan ruimtelijke verrommeling komt.

Die rijksoverdracht van verantwoordelijkheden gaat ook nog zonder bijbehorende budget. Amsterdam betaalt  voor 22% mee aan deze opgedrongen rijkstaak. Dat komt bovenop de bezuiniging op de uitkering uit het Gemeentefonds. De boel wordt dus door het Rijk over de schutting gegooid en daarmee is dit decentralisatie zoals het niet moet en afbraakbeleid omdat het beste instrument uit de ruimtelijke ordening gereedschapskist verdwijnt. Politieke verrommeling is dat. Wat tot nu toe eenvoudig kon, wordt ingewikkeld gemaakt en daarmee duurder, wat lagere overheden mogen ophoesten, terwijl die veelheid aan gemeenten vaak tegengestelde belangen dienen. Meer bestuurlijke drukte dus in plaats van minder.

Dat geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden door partijen naar elkaar worden overgeheveld stelt maar matig gerust. Welke deelnemende gemeente brengt straks de moed op om tegen bijvoorbeeld een majeur ontwikkelingsperspectief te zijn als de mogelijke komst van de Olympische Spelen van 2028? Dat is volgens Red Amsterdam  niet alleen een maatje te groot voor Amsterdam, maar al helemaal voor de Amstelscheg. Het wordt in het bestuursakkoord echter genoemd als een perspectief!

Dit is voor ons wel een heel afschrikwekkende invulling van het metropolitaan landschap. Zo wordt de scheg een heg langs verliesgevende infrastructuur rond de megastadions waar in de wereldstad Amsterdam geen plaats voor is. En na de Spelen zal men lege en rottende stadions zoals in Athene willen voorkomen en inzetten op alternatieve bestemmingen zoals dit jaar in Londen. Daar denken ze aan bedrijfsverzamelgebouwen en woningen.  Nog meer verstedelijking dus via een sportieve smoes  en de genadeslag voor de Amstelscheg. Inderdaad is dan verrommeling van het landschap wel voorkomen. Het megalomane landschap brengt alles op orde. En het groen is dan van kunstgras….

Marten Bierman

Stuur van Goghs op promotour voor Amsterdam

De schilderijen in het Van Gogh Museum dreigen volgend jaar voor enkele maanden in het depot te belanden. In oktober dit jaar start de verbouwing van het Van Gogh. Tot februari mag het museum gebruik maken van de expositieruimtes van het Hermitage aan de Amstel. Daarna is de collectie drie maanden dakloos. D66 en Red Amsterdam stellen daarom voor het Van Gogh Museum te vragen de collectie als promotie voor de stad in te zetten door deze uit te lenen aan buitenlandse musea.

“Dat de Van Gogh collectie zichtbaar moet blijven is duidelijk. Een verlenging van de expositie in het Hermitage of elders in de stad na februari gaat de gemeente Amsterdam waarschijnlijk veel geld kosten. Geld dat Amsterdam niet heeft. Om toch werk te kunnen exposeren zou het Van Gogh een deel van de collectie ter promotie van Amsterdam de wereld in kunnen sturen”, aldus D66-fractievoorzitter Jan Paternotte.

In 2011 bezochten 3,3 miljoen museumbezoekers Amsterdam. 1.6 miljoen hiervan brachten een bezoek aan het Van Gogh museum. In 2011 ging ook een elftal schilderijen van Hollandse Meesters, waaronder een werk van Van Gogh, naar China ter ondersteuning van een handelsmissie. In ruim een maand tijd kwamen daar 175.000 bezoekers op af.

“Een dergelijk succes is zeker voor herhaling vatbaar en zal het imago van Amsterdam als culturele bestemming voor toeristen alleen maar versterken”, aldus Roderic Evans-Knaup. Evans-Knaup is gisteren geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor Red Amsterdam.

 

GVB schrapt feestje na kritische vragen van Red Amsterdam

Het GVB heeft besloten om het groots opgezette relatie evenement in de Hermitage van 7 februari te vervangen door een aantal kleinschaliger evenementen, waarbij de directie op een meer persoonlijke manier met hun relaties in gesprek kan gaan. Dat blijkt uit een email van directeur Bart Schmeink.

De fractie van Red Amsterdam heeft eind vorig jaar een aantal kritische vragen gesteld over dit groots opgezette feest en is van mening dat een dergelijk evenement niet past in deze tijden van bezuiniging op het openbaar vervoer. De fractie heeft nog geen antwoord gekregen van het College van B&W op deze vragen maar door de email van directeur Schmeink blijkt nu wel dat het GVB inmiddels het inzicht van Red Amsterdam deelt en daarom heeft besloten of de festiviteiten af te gelasten.

Raadslid Pitt Treumann is blij met deze ommezwaai. “Net als de gemeente Amsterdam geen nieuwjaarsreceptie houdt, is het gepast dat deelnemingen als het GVB zich ook onthouden van al te grote en dure feestelijke uitspattingen. De keuze van de directie om dit feest geen doorgang te laten vinden, kunnen we dan ook alleen maar toejuichen.”

Crematorium Noord nieuwste Amsterdamse bleeder

Het geplande crematorium op de Noorderbegraafplaats in het stadsdeel Noord dreigt de nieuwste Amsterdamse bleeder te worden. Volgens berekeningen van Red Amsterdam duo-raadslid Boris Klatser, zal het aantal crematies in Noord nooit boven het break-even punt van 50 per jaar komen, waardoor het crematorium structureel verlieslatend wordt.

Meer over het crematorium vandaag bij AT5

 

Amsterdam diep verdeeld over organisatie Spelen

 

Bevolking wenst referendum.

Het merendeel van de Amsterdammers is tegen de wens van het gemeentebestuur om de Olympische Spelen van 2028 in Amsterdam te organiseren. Daarnaast wenst een meerderheid in Amsterdam een referendum om zich daarover te kunnen uitspreken.

Dat blijkt uit een representatief opinieonderzoek van Peil.nl/Maurice de Hond in opdracht van de stadspartij Red Amsterdam onder ruim 800 Amsterdammers.

49% van de Amsterdammers zal dan tegen de kandidatuur van Amsterdam stemmen en 44% stemt voor. De resterende zeven procent weet het nog niet. Bij een dergelijke uitslag zal het gemeentebestuur van Amsterdam moeten besluiten om de Olympische Ambitie te laten varen.

De rest van Nederland is nog negatiever over de Olympische Spelen. Bij een referendum zal slechts 35% van de Nederlanders voor stemmen en een meerderheid van 56% tegen.

Beide uitslagen zijn opmerkelijk omdat uit eerdere onderzoeken bleek dat een meerderheid van de Nederlanders en Amsterdammers voor de organisatie van de Spelen zijn. Zo blijkt uit een onderzoek uit 2009 van dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam  nog dat 61% van de Amsterdammers positief is over de kandidatuur van Amsterdam.

Landelijk was men in het verleden ook een stuk positiever over het worden van gastland. In vijf verschillende peilingen tussen 2006 en 2009 was 50-84% van de Nederlanders voor de organisatie van de Spelen. De sterke daling naar slechts 35% voorstanders  laat zien dat het draagvlak voor de Olympische Spelen in Nederland volledig verdwenen is.

Maurice de Hond: “de lagere scores die we nu aantreffen ten opzichte van enkele jaren geleden  lijken samen te hangen met de schuldencrisis en de bezuinigingen. Burgers zijn dan minder enthousiast over projecten met hoge kosten en onzekerheden over de opbrengst.”

Voor Red Amsterdam is deze uitslag een duidelijke reden om bij het college aan te dringen op een referendum over de kandidatuur van Amsterdam. Raadslid Pitt Treumann: “Wethouder van der Burg’s vurige wens om de Spelen naar Amsterdam te halen verdeelt de Amsterdammers sterk. Hij heeft juist altijd gezegd dat hij daarin sterk gesteund wordt en het tegendeel blijkt nu. Alleen een referendum kan ervoor zorgen dat de Amsterdammers zich mogen uitspreken over een dergelijk miljarden verslindend prestige project. Laten we dat dan alsjeblieft doen, zodat we niet weer tegen een debacle als de Noord-Zuidlijn aanlopen. De kosten voor de organisatie van de Spelen zullen naar verwachting de 10 miljard euro overstijgen. De Amsterdammer heeft het recht zich daarover uit te spreken.”

Daarnaast wil Red Amsterdam samen met D66 exact weten hoeveel geld er de komende jaren in de voorbereiding van de kandidatuur wordt gestoken. Het project “Olympische Ambitie” staat voor 19 miljoen euro in de begroting, maar volgens wethouder Van der Burg gaat een deel daarvan naar breedtesport en de bestrijding van vetzucht bij jongeren. Vragen over hoeveel er dan naar de Spelen gaan heeft het college tot nu toe ontweken. D66 en Red Amsterdam hebben daarom schriftelijke vragen gesteld om daar nu duidelijkheid over te krijgen en erachter te komen hoeveel geld er in deze tijden van bezuinigingen bespaard kan worden als Amsterdam haar kandidatuur laat varen.

Stuur wethouder Van der Burg niet op honkbalreis New York

Amsterdam moet wethouder Eric van der Burg niet naar New York sturen om een honkbalwedstrijd in Hoofddorp binnen te halen. Dat zeggen de gemeenteraadsleden Jan Paternotte (D66) en Roderic Evans-Knaup (Red Amsterdam).  Van der Burg is van plan woensdag af te reizen naar de Amerikaanse metropool, om daar een ‘bidboek’ te overhandigen aan de Amerikaanse honkbalfederatie. De hoop is dat de honkbalfederatie bereid is twee wedstrijden van de Amerikaanse honkbalcompetitie in Hoofddorp te laten spelen.  Eerder vond eens een Amerikaanse honkbalwedstrijd in Azië plaats.

 

De Amsterdamse gemeenteraad is tot nog toe niet geïnformeerd over de honkbalambities van de wethouder. Alleen in de wekelijkse openbare agenda van de stadsbestuurders is te vinden dat sportwethouder Van der Burg de week in New York doorbrengt. Red Amsterdam en D66 roepen Van der Burg nu op zijn reis af te blazen. “Amerikaanse Honkbalwedstrijden in Hoofddorp moeten in deze tijden voor de gemeente Amsterdam geen prioriteit zijn.” De partijen hebben in raadsvragen om tekst en uitleg gevraagd. Onder meer willen de partijen weten op basis van welke criteria de gemeente besluit voor welke evenementen delegaties naar het buitenland worden gestuurd.

 

De reden dat een Amsterdamse wethouder meegaat heeft te maken met de ambitie om in 2028 de Olympische Spelen naar Amsterdam te halen, zo meldde Van der Burg op de website van de Nederlandse honkbalbond. Vreemd, vinden Red Amsterdam en D66, want honkbal is geen Olympische Sport. In 2008 is honkbal door het IOC van de Olympische agenda geschrapt.

Artikel in de Telegraaf vandaag over de de reis.

Verkoop de Nachtwacht en red de Amsterdamse cultuursector

Duo-raadslid Roderic Evans-Knaup van Red Amsterdam plaatste samen met raadslid Evelien van Roemburg van GroenLinks vandaag een opinieartikel in het Parool, waarin ze het voorstel doen De Nachtwacht te verkopen. Met de opbrengst wordt het Amsterdams Cultuurfonds opgericht, dat jaarlijks 30 miljoen euro moet uitkeren voor de Amsterdamse kunst- en cultuursector. Dit zou de gevolgen van de bezuinigingen door staatssecretaris Halbe Zijlstra te niet moeten doen.

Lees hieronder het hele artikel:

 

Verkoop de Nachtwacht en red de Amsterdamse kunstsector

De bezuinigingen die staatssecretaris Zijlstra voorstelt, zullen een kaalslag in de Amsterdamse kunst- en cultuursector veroorzaken. Veel jonge beeldende kunstenaars raken hun basisinkomen kwijt en zullen zich niet  verder kunnen ontwikkelen aan instituten als De Ateliers en de Rijksacademie. De productiehuizen van Frascati, MC en Paradiso/Melkweg worden opgeheven. Amsterdamse gezelschappen als Orkater en De Warme Winkel, die zich juist bewezen hebben als makers van geprezen en zeer goed bezochte toneelvoorstellingen, raken hun vaste subsidie kwijt. Zij zullen met vele andere instellingen jaarlijks in de rij moeten staan bij het sterk uitgeklede Fonds voor de Podiumkunsten voor een projectsubsidie. De dans wordt gemarginaliseerd en belangrijke in Amsterdam gevestigde culturele instituten als Muziek Centrum Nederland en het Theaterinstituut TIN zullen verdwijnen. Dit betekent in Amsterdam een verlies van duizenden banen en een enorme verschraling in het aanbod van actuele kunst en cultuur.

De bezuinigingen zijn zo verstrekkend dat een simpel compenseren door het Amsterdamse gemeentebestuur niet mogelijk is: daar zijn de tekorten te omvangrijk voor. Bovendien is de bezuinigingstaak waar onze stad zelf voor staat ook te groot om het sloopwerk van het kabinet op te vangen. Daarom zullen we naar andere oplossingen moeten zoeken om de gevolgen van de bezuinigingen zo veel mogelijk te beperken. Dat vraagt om radicale ideeën.

Het kabinet zet in op het behoud van cultureel erfgoed en topcultuur zonder in de basis te investeren. Wellicht wordt het tijd juist de basis te redden met de verkoop van Amsterdams bekendste stuk erfgoed en topcultuur : de Nachtwacht. Het is in bezit van de gemeente en in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum. Volgens kenners is dit topstuk van onschatbare waarde, maar op de vrije markt zou het tussen de een en twee miljard euro moeten opleveren. De rijksoverheid  mag het voor een miljard hebben en kan het in het Rijksmuseum laten hangen. De gemeente richt met de opbrengst het Amsterdams Cultuurfonds op. Met een jaarlijks netto-rendement van ongeveer 30 miljoen euro kan het Amsterdamse kunst- en cultuuraanbod op peil worden gehouden en de rijksbezuinigingen te niet worden gedaan.

In Amsterdam zijn we gewend om kostbare bezittingen te verkopen of te verzelfstandigen. In tijden van nood is de greep naar het tafelzilver snel gedaan. Denk aan de Gemeentegiro, de kabel, Nuon, het GVB, het gemeentelijk woningbedrijf en binnenkort misschien  de hele haven. Daar kan een schilderij ook nog wel bij.

Zijlstra heeft tot 1 januari 2013 (de ingangsdatum van zijn eigen plannen) om het miljard bij elkaar te krijgen. Daarna gaat het de veiling op, waar het mogelijk het dubbele oplevert. Er gaat dan misschien één doek naar een rijke Chinese verzamelaar, maar we redden er een hele sector mee. Een sector die een hele groep nieuwe Rembrandts zal opleveren. En Rutger Hauers, Janine Jansens, Rudi van Dantzigs, Rineke Dijkstras, Benjamin Hermannen, Pierre Audis en Carice van Houtens. Wat heb je aan de geschiedenis, als er geen toekomst meer is?

Roderic Evans-Knaup en Evelien van Roemburg (Resp. duo-raadslid voor Red Amsterdam en raadslid voor GroenLinks)

Nelly bij 1Vandaag

Het TV programma 1Vandaag besteede (27-12-10) in de kerstweek tijd aan mensen die in het afgelopen jaar veel in het nieuws waren. Nelly Frijda was een van hen en haar  “kerstkaart” is hier te zien:

sitestat
Verslag: Sander ‘t Sas Redactie: Fouzia Elhannouti (27-12-10)

Nelly Frijda richtte in 2009 samen advocate Nelleke van ‘t Hoogerhuijs de partij Red Amsterdam op. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 wordt ze met 5456 voorkeursstemmen gekozen in de Amsterdamse raad. Vanavond blikt EenVandaag met haar terug op het afgelopen jaar. Hoe kijkt ze terug op de gemeenteraadsverkiezingen, Red Amsterdam en de Noord-Zuidlijn?

Nelly Frijda (1936) heeft een enorme staat van dienst. Vanaf haar achttiende staat ze al op de planken, inmiddels dus meer dan vijftig jaar. Ze begon in het cabaret van Wim Kan en speelde in meer dan dertig films en televisieseries, waaronder Keetje Tippel, Mama is boos!, De Johnsons, Mijn Franse tante Gazeuse, Ellis in Glamourland en Het Zwijgen. Bij het grote publiek is ze vooral bekend als Ma Flodder uit de films Flodder en de gelijknamige televisieserie.

Nelly was al eerder te zien in 1Vandaag (20-02-10)
sitestat
Deze week(20-02-10) volgt EénVandaag actrice Nelly Frijda, die campagne voert voor de door haar opgerichte partij Red Amsterdam. De partij, die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, verzet zich met hand en tand tegen de steeds duurder wordende nieuwe metrolijn in Amsterdam. We gaan met Nelly Frijda naar bewoners die door de bouw van de Noord-Zuidlijn hun huis zagen verzakken.

Ook voert ze campagne bij de Bijenkorf die risico’s vreest als het boren van de tunnel op 11 maart gaat beginnen. Samen met haar dochter Miranda heeft ze een carnavalsliedje opgenomen om haar onvrede te uiten. (luister hier)

Nelly Frijda (1936) heeft een enorme staat van dienst. Vanaf haar achttiende staat ze al op de planken, inmiddels dus meer dan vijftig jaar. Ze begon in het cabaret van Wim Kan en speelde in meer dan dertig films en televisieseries, waaronder Keetje Tippel, Mama is boos!, De Johnsons, Mijn Franse tante Gazeuse, Ellis in Glamourland en Het Zwijgen. Bij het grote publiek is ze vooral bekend als Ma Flodder uit de films Flodder en de gelijknamige televisieserie.
Dit seizoen zou Frijda naast Jon van Eerd te zien zijn in de theaterkomedie Oranje Boven. Ze moest echter wegens ziekte afzeggen en haar rol werd overgenomen door Liz Snoijink. Naast haar acteerwerk treedt ze tevens op als zangeres in radioprogramma’s.