Hogere huur is belastingheffing

2013-05-29 Artikel Parool 1 - uitsneeDit opiniestuk van Onno van Buuren, duoraadslid voor Red Amsterdam, stond woensdag 29 mei in Het Parool.

Ongeveer tweehonderdduizend Amsterdamse huurders moeten vanaf 1 juli meer belasting betalen. Meer belasting? Jazeker, want de extra huurverhoging voor alle huurders is niet bedoeld voor verbetering van hun woningen of om de woningcorporaties meer armslag te geven, en zo de vastgelopen bouw vlot te trekken. Nee, de extra huuropbrengsten verdwijnen via de verhuurders rechtstreeks in het grote zwarte gat in Den Haag, dat schatkist heet.

Zogenaamde scheefhuurders krijgen de hoogste huurverhoging (4% bovenop 2,5% voor de inflatie, dus 6,5%), maar ook de minima worden aangeslagen met 1,5% extra (dus 4% totaal), en de lagere middeninkomens met 2% extra. En dat in een tijd van sterk teruglopende koopkracht en toenemende werkloosheid. Let wel, ‘scheefhuurder’ ben je al bij een inkomen van € 43.000 bruto per jaar. Dat lijkt misschien veel, maar alle inkomens op hetzelfde adres worden meegeteld en met tweemaal het minimumloon kom je al op € 38.086 per jaar.

De extra huurverhoging wordt goedgepraat met de dooddoener dat huurders toch huurtoeslag krijgen, maar dat is alleen zo voor heel lage inkomens (maximaal € 21.025 per jaar voor een alleenstaande, of € 28.550 voor een stel). Ook mag je niet teveel spaargeld hebben (maximaal € 21.139 per persoon); vooral voor zzp’ers is dat hun broodnodige pensioen. Bovendien wordt op de huurtoeslag regelmatig bezuinigd (dit jaar € 105). Niets is zo onbetrouwbaar als de overheid, dus daar wil je met een hoge huur niet afhankelijk van zijn.

Maar los daarvan is deze indirecte belastingheffing die alleen huurders treft ronduit discriminerend. Waarom hoeven woningbezitters geen extra belasting te betalen? Zij krijgen ietsje minder hypotheekrenteaftrek, minder subsidie dus. Dat wordt echter onmiddellijk gecompenseerd door het aanpassen van de belastingschijven.

En ja, natuurlijk is het vervelend als je koophuis ‘onder water staat’ (dreigende restschuld), maar huurders krijgen hun huur ook nooit terug. Zoiets heet betalen voor je woongenot. Wie 500 euro per maand huur betaalt, is elk jaar 6.000 euro kwijt, ofwel 60.000 in tien jaar, veel meer dan nodig is voor beheer en onderhoud. Een koper die zo’n bedrag ‘verliest’ schreeuwt moord en brand, want tot voor kort verwachtte iedereen zijn huis op den duur met winst te verkopen, in het piramidespel van de vrije woningmarkt. Juist nu het (morele) failliet van dat spel is aangetoond en het spelletje over is, probeert de regering mensen die zo verstandig zijn te huren alsnog het bos in te jagen. ‘Koop toch een huis!’, roepen premier Rutte en VVD-minister Blok.

Nog iets discriminerends: waarom zijn zowel de huurtoeslag als de huur inkomensafhankelijk, maar de subsidie hypotheekrenteaftrek niet? Zelfs villabewoners strijken zo enorme subsidiebedragen op.

Huurders zijn dus uitverkoren als de nieuwe melkkoe voor de overheid, en niet de doorgaans veel rijkere kopers. Waarmee ik overigens niet wil suggereren dat kopers nu extra belast zouden moeten worden (ook zij lijden onder de crisis); wel dat de hypotheekrenteaftrek wat minder voorzichtig aangepakt zou mogen worden.

En alsof dat nog niet krankzinnig genoeg is, worden huurders en woningzoekenden nog verder afgeknepen. Het aantal betaalbare huurwoningen neemt drastisch af, door verkoop, sloop en extra huurstijgingen. Daardoor neemt de wachttijd met jaren toe, nota bene in een tijd dat steeds meer mensen afhankelijk zijn van een goedkope huurwoning.

De volkshuisvesting wordt in de uitverkoop gedaan. Woningcorporaties moeten niet alleen de extra huur afdragen aan Den Haag, maar via de verhuurdersheffing nog honderden miljoenen meer. Zo is er niet of nauwelijks geld over om te investeren in onderhoud, renovatie en nieuwbouw, laat staan in sociaal buurtbeheer. Verloedering en toestanden als in Stockholm en Parijs liggen op de loer.

Sloop van sociale huurwoningen in Amsterdam (Tugelaweg)

Dat de VVD dat allemaal wil, snap ik wel: ruim baan voor de vrije markt, de projectontwikkelaars, makelaars en banken. Ook D66 en de ChristenUnie gingen in het Woonakkoord mee in het offensief tegen de sociale huursector. Maar dat de Partij van de Arbeid zijn traditionele achterban verraadt is onbegrijpelijk en onuitstaanbaar.

Ja, er zijn er een paar die voorzichtig tegensputteren, zoals het Amsterdamse raadslid Hans Weevers en Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn. Maar partijleider Diederik Samsom en Tweede Kamerlid Jacques Monasch denken ermee weg te komen. Sterker nog, Monasch weet het zelfs te verkopen als een strijd voor betaalbaarheid. Je moet maar durven.

Hopelijk zijn de PvdA-kiezers dat bij de volgende verkiezingen niet vergeten. De verhoogde huur zal ze daar maandelijks aan helpen herinneren.

Onno van Buuren, duoraadslid voor Red Amsterdam

Amsterdam krijgt zijn Danshuis. Na 21 jaar…

danshuis amsterdam

Vandaag stelde de gemeenteraad van Amsterdam, na 21 jaar voorbereiding en discussie, in met de verstrekking van een krediet voor de realisatie van het Danshuis Amsterdam. Helaas was een compromis niet mogelijk, zonder een half miljoen euro van de cultuurbegroting te laten vrijvallen aan de algemene middelen, een voorwaarde van VVD Amsterdam. Stadspartij Red Amsterdam heeft geprobeerd dit te voorkomen, door een beroep te doen op eerdere beloftes van D66 AmsterdamPvda Amsterdam en GroenLinks Amsterdam (die samen een meerderheid in de gemeenteraad hebben!) om niet nog verder te bezuinigen op cultuur. Het heeft niet mogen baten. Red Amsterdam is blij dat het Danshuis er na 21 jaar eindelijk komt, maar vindt het heel jammer dat dit niet mogelijk was zonder politieke uitruil, waarbij de cultuur in Amsterdam voor de zoveelste keer de dupe is.

Red Amsterdam stemt niet in met Jaarrekening 2012

Op 15 mei is tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van Amsterdam de jaarrekening van 2012 besproken. Red Amsterdam is bijzonder kritisch over de jaarrekening. Onze zorgen worden bovendien in belangrijke mate gedeeld door de rekeningencommissie en de accountant die de jaarrekening heeft beoordeeld. Al vaker heeft Red Amsterdam aangedrongen op de aanstelling van een wethouder van Financiën, die enkel en alleen verantwoordelijk is voor de financiën van de stad. Zolang deze maatregel niet wordt genomen, heeft Red Amsterdam er onvoldoende vertrouwen in dat het college op korte termijn in staat zal zijn het risicomanagement en de controle over de financiën beter op orde te krijgen. Daarom heeft Red Amsterdam niet ingestemd met de vaststelling van de jaarrekening over 2012.

Lees hier de bijdrage van Red Amsterdam aan het debat

Fietstunnel Rijksmuseum vanaf maandag weer open!

Red Amsterdam-raadslid Roderic Evans-Knaup en Groene Amsterdammer-directeur Teun Gautier fietsen onder het Rijksmuseum door

Red Amsterdam-raadslid Roderic Evans-Knaup en Groene Amsterdammer-directeur Teun Gautier fietsen onder het Rijksmuseum door

Na een tien jaar durende verbouwing en maandenlang gesteggel is de kogel door de kerk – en gaan de fietsers weer door de tunnel: met ingang van maandag 13 mei wordt de Museumstraat onder het Rijksmuseum weer 24 uur per dag opengesteld voor fietsers.

Dat heeft een woordvoerder van wethouder Eric Wiebes (Verkeer) vandaag laten weten, in reactie op een eerdere verklaring vandaag van stadsdeel Zuid, waarin werd gesteld dat de tunnel alleen buiten openingstijden van het museum toegankelijk voor fietsers zou worden.

Red Amsterdam is bijzonder opgetogen over de ondubbelzinnige uitspraak van de wethouder, waarmee een eind is gemaakt aan alle onduidelijkheid over het moment waarop de fietstunnel heropend zou worden en de voorwaarden waaronder dat zou gebeuren. Ook lijkt de jarenlange strijd tussen voor- en tegenstanders van de fietstunnel hiermee eindelijk beslecht: na precies 10 jaar en 1 maand wordt de fietspassage onder het Rijksmuseum aanstaande maandag in ere hersteld.

Verder lezen

Red Amsterdam wenst opheldering over aanhoudingen Dam op Koninginnedag

inhuldiging

Op 30 april zijn, voorafgaand aan de inhuldiging van Koning Willem Alexander, op de Dam twee demonstranten opgepakt. De arrestanten zijn drie uur vastgehouden, voordat bekend werd dat hun arrestatie onterecht was en zij met excuses van de politie zijn vrijgelaten. Red Amsterdam beschouwt de onrechtmatige arrestatie van de demonstranten als een moderne variant van de ‘methoude-Koppejan’, het preventief oppakken van demonstranten, zodat er geen tegengeluiden te zien of horen zouden zijn op het moment van de inhuldiging. Red Amsterdam is zeer ontstemd over deze gang van zaken en wenst verdere opheldering hierover van Burgemeester Van der Laan.

Lees verder

Fietsers-flashmob onder Rijksmuseum

Red Amsterdam-raadslid Roderic Evans-Knaup en Groene Amsterdammer-directeur Teun Gautier fietsen onder het Rijksmuseum door

Red Amsterdam-raadslid Roderic Evans-Knaup en Groene Amsterdammer-directeur Teun Gautier fietsen onder het Rijksmuseum door. Foto: Stijn van Santen

Vanmorgen vond in de onderdoorgang van het Rijks Museum een flashmob plaats. Onder het motto ‘De Passage is van ons allemaal’ fietsten ongeveer 20 fietsers onaangekondigd door de passage onder het museum. De flashmob was een initiatief van stadspartij Red Amsterdam, die wil voorkomen dat de passage bij het museum getrokken wordt en het fietspad verdwijnt.

Lees verder

De voormalige partij en fractie in de Amsterdamse gemeenteraad.