Amsterdam diep verdeeld over organisatie Spelen

 

Bevolking wenst referendum.

Het merendeel van de Amsterdammers is tegen de wens van het gemeentebestuur om de Olympische Spelen van 2028 in Amsterdam te organiseren. Daarnaast wenst een meerderheid in Amsterdam een referendum om zich daarover te kunnen uitspreken.

Dat blijkt uit een representatief opinieonderzoek van Peil.nl/Maurice de Hond in opdracht van de stadspartij Red Amsterdam onder ruim 800 Amsterdammers.

49% van de Amsterdammers zal dan tegen de kandidatuur van Amsterdam stemmen en 44% stemt voor. De resterende zeven procent weet het nog niet. Bij een dergelijke uitslag zal het gemeentebestuur van Amsterdam moeten besluiten om de Olympische Ambitie te laten varen.

De rest van Nederland is nog negatiever over de Olympische Spelen. Bij een referendum zal slechts 35% van de Nederlanders voor stemmen en een meerderheid van 56% tegen.

Beide uitslagen zijn opmerkelijk omdat uit eerdere onderzoeken bleek dat een meerderheid van de Nederlanders en Amsterdammers voor de organisatie van de Spelen zijn. Zo blijkt uit een onderzoek uit 2009 van dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam  nog dat 61% van de Amsterdammers positief is over de kandidatuur van Amsterdam.

Landelijk was men in het verleden ook een stuk positiever over het worden van gastland. In vijf verschillende peilingen tussen 2006 en 2009 was 50-84% van de Nederlanders voor de organisatie van de Spelen. De sterke daling naar slechts 35% voorstanders  laat zien dat het draagvlak voor de Olympische Spelen in Nederland volledig verdwenen is.

Maurice de Hond: “de lagere scores die we nu aantreffen ten opzichte van enkele jaren geleden  lijken samen te hangen met de schuldencrisis en de bezuinigingen. Burgers zijn dan minder enthousiast over projecten met hoge kosten en onzekerheden over de opbrengst.”

Voor Red Amsterdam is deze uitslag een duidelijke reden om bij het college aan te dringen op een referendum over de kandidatuur van Amsterdam. Raadslid Pitt Treumann: “Wethouder van der Burg’s vurige wens om de Spelen naar Amsterdam te halen verdeelt de Amsterdammers sterk. Hij heeft juist altijd gezegd dat hij daarin sterk gesteund wordt en het tegendeel blijkt nu. Alleen een referendum kan ervoor zorgen dat de Amsterdammers zich mogen uitspreken over een dergelijk miljarden verslindend prestige project. Laten we dat dan alsjeblieft doen, zodat we niet weer tegen een debacle als de Noord-Zuidlijn aanlopen. De kosten voor de organisatie van de Spelen zullen naar verwachting de 10 miljard euro overstijgen. De Amsterdammer heeft het recht zich daarover uit te spreken.”

Daarnaast wil Red Amsterdam samen met D66 exact weten hoeveel geld er de komende jaren in de voorbereiding van de kandidatuur wordt gestoken. Het project “Olympische Ambitie” staat voor 19 miljoen euro in de begroting, maar volgens wethouder Van der Burg gaat een deel daarvan naar breedtesport en de bestrijding van vetzucht bij jongeren. Vragen over hoeveel er dan naar de Spelen gaan heeft het college tot nu toe ontweken. D66 en Red Amsterdam hebben daarom schriftelijke vragen gesteld om daar nu duidelijkheid over te krijgen en erachter te komen hoeveel geld er in deze tijden van bezuinigingen bespaard kan worden als Amsterdam haar kandidatuur laat varen.