Red Amsterdam niet in zee met verzelfstandiging haven

how to write a essay pdf https://freeessaywriter.org/ how to write a cover letter australia
how to write an essay essay http://frankstout.com/UserProfile/tabid/42/userId/57187/Default.aspx how to write email declining job offer
how to write an history essay introduction https://blog.archiware.com/blog/pure_forum/profile/kathybowing/ how to write a cv
how to write an essay junior high https://listovnik.sio.si/artefact/artefact.php?artefact=288307&view=74207 how to write an essay elementary level

Essay online top assignment help co index php 2017 page 439 reddit essay help competetive scholarships essay help
Na vijf jaar praten en een laatste second opinion gaat de gemeenteraad nu beslissen over het verzelfstandigen van de haven. Het gemeentelijk havenbedrijf moet een overheid- NV worden met vooralsnog de gemeente als enige aandeelhouder. De nieuwe NV zal professioneler, flexibeler, efficiënter dus concurrerender moeten zijn dan het gemeentelijke havenbedrijf nu is. Bovendien zijn grote havens als Rotterdam ook verzelfstandigd. Dat praat makkelijker in de wereldmarkt als er moet worden samengewerkt, zo is de verwachting.
Er is een vast jaarlijks dividend vastgesteld van € 24,5 miljoen met daar bovenop een  extra deel dat aan de winst gerelateerd is. Als financieel steuntje in de rug hoeft de nieuwe NV de eerste vijftig jaar geen erfpachtcanon te betalen. Dat komt neer op een afkoopbedrag van € 267 miljoen als bijdrage aan het eigen vermogen. Bij het einde tijdvak wordt een nieuwe canon vastgesteld, die wél moet worden betaald.
De NV wordt dus hoofderfpachter van de haventerreinen die 14% van het grondgebied van de stad Amsterdam beslaan. Om die grond ook voor andere doeleinden te kunnen blijven gebruiken dan de haven zal er een transformatieafspraak met de NV worden gemaakt.
 De NV moet, “om niet” en zonder specificatie vooraf in tijd en plek, de door de stad voor wat anders doeleinde gewenste gronden

De haven van Amsterdam

beschikbaar stellen. Alleen de resterende boekwaarde van de opstallen zullen worden vergoed. De NV moet daaraan ook meewerken, eventueel tegen het eigen bedrijfsbelang in.

En dáár zit voor Red Amsterdam nu juist het probleem! Is het verantwoord om een gemeentelijk bedrijf op zulke beperkende condities naar de markt te brengen? Wij zijn voor het houden van greep op die enorme haventerreinen. Niemand weet hoe de stad zich de komende vijftig jaar zal ontwikkelen. Die grond kan wel eens hard nodig zijn om andere broodnodige ontwikkelingen een plek te geven. Maar dat gaat wel ten koste van de levensvatbaarheid van een zo verzelfstandigd havenbedrijf. Bovenop de onzekerheid over die wispelturige wereldmarkt stapelt zich de onzekerheid over het moeten ontruimen van in gebruik genomen grond. Plus de nieuwe erfpachtcanon die straks zal worden gehanteerd. Daar zal door het bedrijf jarenlang voor moeten worden gespaard.
Nee, dan heeft Rotterdam het beter voor elkaar met een eeuwigdurende erfpacht en een canon van nul. En een tweede Maasvlakte in open zee niet te vergeten. Daar is niet tegenop te concurreren.  Geen wonder dus dat in de second opinion van Policy Research wordt gepleit voor gunstiger transformatievoorwaarden voor de NV.
Maar dát betekent weer dat er aan die zeggenschap over de grond moet worden getornd en daar zijn wij tegen.Als dat ertoe leidt dat de verzelfstandiging niet onder optimale condities kan worden gerealiseerd, dan moeten we het maar doen met het gemeentelijk havenbedrijf.
En dat bedrijf doet het helemaal niet slecht!En het nut van verzelfstandiging moeten we niet overdrijven. Het is geen voorwaarde voor succes, zegt PwC in een analyse. En voor het geld hoeven we het nu ook nog niet te doen. Tot 2026 lijkt het voordeel gering, zegt Policy Research. En niet verzelfstandigen bespaart ons ook weer problemen: in Rotterdam wordt inmiddels geklaagd over het gebrek aan greep op het verzelfstandigde havenbedrijf.
In een recent onderzoeksrapport van de Eerste Kamer over privatisering en verzelfstandiging staat dat in de onderzochte gevallen het op afstand zetten leidt tot verlies van beleidsinhoudelijke kennis en dus verzwakte sturing. Zo worden zelfs commissarissen soms in het pak genaaid met bevoegdheden en al.
Wij vinden de verzelfstandiging van het gemeentelijk havenbedrijf op de voorgestelde, bedrijfsmatig nadelige, condities té riskant. En verbetering van die condities beperkt weer de zeggenschap van de stad over de uitgestrekte haventerreinen en daarmee onze mogelijkheden voor de toekomst. Omdat we juist die niet uit handen willen geven kunnen we deze verzelfstandiging niet steunen.
Roderic Evans-Knaup en Marten Bierman

We have a intensive plan of action for picking free lance writers to participate in our teamproofreading serviceand making use of our guidance there is a top quality guarantee, outstanding creating price, secrecy and frequent customer care.

There exists a intense plan of action for picking free-lance freelance writers to participate in our companyresearch proposal writing servicesand making use of our help you will have a top quality make certain, excellent creating rate, secrecy and frequent customer support.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

De voormalige partij en fractie in de Amsterdamse gemeenteraad.