Tagarchief: Parool

De Olympische ambitie van Eberhard van der Laan

Op een IOC diner gisteravond gaf burgemeester Van der Laan een speech, waarin hij zei dat Amsterdam ooit weer gastheer van de Spelen zal zijn en dat het laatste woord niet is gesproken over het besluit van de regering om te stoppen met de ambitie de Olympische Spelen van 2028 te organiseren.
Wij zijn daar natuurlijk erg verbaasd over, omdat net door het College besloten was om te stoppen met de Amsterdamse Olympische Ambitie. En wij zijn niet de enigen.
Woensdag hebben wij samen met D66 en SP tijdens een actualiteit in de gemeenteraad de burgemeester hierover bevragen.

http://www.at5.nl/artikelen/91018/toch-olympische-spelen-naar-amsterdam

AT5: Olympische uitspraak ‘een beetje dom’

Het Parool 26-11-12; “Wil de stad de Spelen alsnog?”

Raadsleden, trek uit die fluwelen handschoenen

Lees hieronder het opiniestuk van Floris Lieshout, dat op woensdag 15 augustus onder de kop “Geef steun aan Pussy Riot” gepubliceerd werd in het Parool (Het Laatste Woord):

Madonna, Sting, Red Hot Chili Peppers, Pete Townsend, Neil Tennant: allemaal betuigden zij al hun steun aan de gearresteerde leden van Pussy Riot, die momenteel in Rusland terecht staan voor het verstoren van een kerkdienst. Vorige week sloten Tofik Dibi en Arjan El Fassed (GroenLinks) zich bij hen aan. Zij willen dat minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken de Russische ambassadeur op het matje roept om hem aan te spreken op deze zoveelste aanval op de vrijheid van meningsuiting in Rusland. Verder lezen

Nieuwe zeesluis IJmuiden Red Amsterdam kan onmogelijk instemmen

Op de dag dat wij beslissen over de voortzetting van de plannen voor een nieuwe zeesluis in 2019, sloot Hare Koninklijke Majesteit  Beatrix vandaag de zeekering rond de Tweede Maasvlakte en ontsloot daarmee in één keer 2.000 ha nieuw havengebied voor de overslag van containers in de zeemonding. Snel en simpel te bereiken voor de grootste zeeschepen.

Zeesluis IJmuiden wordt in 2029 vervangen door en op kosten van het Rijk.

Amsterdam doet nu een investering van 130 miljoen om dat proces te versnellen.
De financiële investering die Amsterdam zal moeten doen, valt feitelijk in twee inhoudelijke investeringen te verdelen:

Ten eerste zal Amsterdam investeren in het verdiepen en vergroten van de sluis. Dit zijn meerkosten die Amsterdam ook in 2029 zou moeten dragen.

Ten tweede wil Amsterdam de vervanging van de zeesluis tien jaar naar voren halen.

Red Amsterdam wil weten wat het rendement is van deze investering. Verder lezen

IJburg_uitzicht_header

IJBURGJE 2? NIET DOEN!

Het afblazen van de investering in het Middeneiland (45 ha) van IJburg fase 2 is een verstandig besluit van het college. Wat vastgoedfinanciering betreft staat de stad er niet best voor. Direct na het aantreden in 2010 moest het stadsbestuur al een voorlopige bouwstop afkondigen en alle voorgenomen en onder handen zijnde projecten doorlichten op de mogelijkheid tot afstel dan wel uitstel.

Dat was toen draconisch, maar goed verdedigbaar. Het negatieve saldo van grondkosten en opbrengsten in de stad naderde de € 800 miljoen. Dit debacle is naast de crisis vooral te wijten aan ongeoorloogd planoptimisme: er is een veelheid aan plannen in uitvoering genomen zonder dat de inkomsten daaruit zeker waren gesteld.

Verder lezen

Geef Nederland haar top-museum voor hedendaagse kunst terug

Wanneer de Kunstraad op 15 juni haar definitieve advies over de verdeling van de vierjaarlijkse cultuursubsidies van de stad Amsterdam presenteert, zal duidelijk worden waar de klappen vallen. De grootste klap is evenwel al bekend: die wordt uitgedeeld aan het Stedelijk Museum, dat jaarlijks liefst 4 miljoen minder subsidie zal ontvangen dan gevraagd. Er is dan ook veel gevraagd: waar andere culturele instellingen zichzelf al een bezuiniging oplegden, vraagt het Stedelijk Museum om miljoenen meer subsidie dan het de afgelopen jaren ontving. Overigens begrijpelijk, als je bedenkt dat het nieuwe, grotere museum met fors hogere huisvestings- en tentoonstellingskosten te maken krijgt.

 

Het artikel van Roderic over het Stedelijk Museum in de rubriek het laatste woord van Het Parool

Verder lezen

De fietstunnel van het Rijksmuseum – reactie van Maarten Lubbers op brief directeur Wim Pijbes

by Maarten Lubbers on Saturday, December 24, 2011 at 1:18pm (bron: Facebook)

Voor Het Parool is het natuurlijk altijd leuk als een big shot een ingezonden stuk opstuurt. Een zwaargewicht uit het Amsterdamse (en landelijke) culturele leven op de pagina Het Laatste Woord geeft de krant aanzien. Zo moeten we ook het paginagrote artikel in de krant van zaterdag 17 december met een enorme foto van het Museumplein zien van de Hoofddirecteur van het Rijksmuseum, de heer Wim Pijbes.

Op het eerste gezicht lijkt het een indrukwekkend betoog te zijn waar geen speld tussen te krijgen is, met veel voorbeelden uit de wereld van kunst & cultuur, uit heden en verleden, astronomisch toenemende bezoekersaantallen en voorspellingen dat deze nog veel groter zullen worden. Pybes noemt namen van buitenlandse steden waar volgens hem veel meer ruimte wordt bestemd voor voetgangers dan in Amsterdam, en waar het volgens Pijbes allemaal veel beter gaat. Met dit alles wil hij aantonen dat het Amsterdamse gemeentebestuur vooral moet doen wat hij wil, met name het afsluiten van de onderdoorgang onder het Rijksmuseum voor fietsers.

Pijbes wil deze al 100 jaar bestaande openbare ruimte en tevens een van de belangrijkste fietsroutes van de stad doodordinair aan de openbaarheid onttrekken en voor zijn museum in beslag nemen. Hij is niet de eerste bij het “privatiseren” van gemeenschapsgrond aan het Plein. Al eerder pikte het Amerikaanse consulaat met lelijke hekken, een politiepost en nu ook nog een gebouwtje, een stuk van het Plein af, gevolgd door het van Goghmuseum met zijn gesloten ronde Japanse klaagmuur, en nu het Stedelijk met de oogverblindend witte badkuip.De ruimtenood van deze beide musea had op een heel andere manier kunnen worden opgelost, waarbij op een respectvolle manier zou zijn omgegaan met de fraaie 19e eeuwse bebouwing rond het grootste Plein aan de rand van de Amsterdamse binnenstad.

Bij herlezing van Pijbes artikel blijkt er wel het een en ander niet te kloppen in zijn zogenaamd wetenschappelijk verantwoorde betoog. Het leidt tot de conclusie dat hij ongetwijfeld een knappe Hoofddirecteur van het Rijksmuseum is, maar dat hij kunsthistoricus is en blijft. En dat is nu eenmaal een ander vak dan dat van stedenbouwkundige.

Pijbes goochelt met sterk toenemende bezoekersaantallen voor het opnieuw te openen Rijksmuseum. Hij verwijst daarbij o.a. naar de Hermitage, een geheel nieuw schitterend museum dat opende in de tijd dat drie van de grootste Amsterdamse musea dicht waren. Ook wijst hij op het nieuwe Stedelijk. Dat was echter al geruime tijd deels opnieuw open, en er kwam vrijwel geen enkele bezoeker! Die enorme aantallen nieuwe bezoekers voor het nieuw te openen Rijksmuseum die Pijbes ons voorspiegelt, lijken uit de lucht gegrepen.Zeker is het mogelijk dat er meer bezoekers zullen komen, maar hoeveel dat er zullen zijn, in deze tijden van aanhoudende dreiging van internationale recessie, is hoogst onzeker.

In plaats van het nu rigoureus volgen van Pijbes’ wens – eis kun je beter zeggen – om de onderdoorgang geheel voor fietsers af te sluiten, zou het beter zijn, om te zeggen “OK, op Koninginnedag, bij de Uitmarkt, een mogelijke huldiging van Ajax en/of een groots muziekfestijn e.d., sluiten we de passage af”. Dat zal neerkomen op vijf tot tien keer per jaar. Gedurende de overige 355 – 360 dagen kunnen al die honderdduizenden Amsterdammers (en trouwens ook steeds meer toeristen!) er dus gewoon blijven fietsen. Als na enige tijd zou blijken dat de combinatie van voetgangers, bezoekers van het museum en fietsers toch niet goed mogelijk is zonder gevaren voor welke groep dan ook, kan altijd nog bekeken worden, welke alternatieve oplossingen mogelijk zijn.

Pijbes kreeg voor zijn plan – weg met de fietsen – steun van een paar BN’ers, die niet in de buurt van het museum wonen of werken. Er was ook een groep BN’ers die wel in de buurt wonen en/of werken en die pleitten voor het handhaven van de fietsroute. Daarnaast waren en zijn er de tienduizenden fietsers, georganiseerd in de fietsersbond, die ook vochten en nog steeds vechten voor de van oudsher bestaande fietsroute. Zij spreken natuurlijk ook voor de honderdduizenden fietsers die geen lid zijn van de bond.

Pijbes wijst in zijn stuk op het realiseren van voetgangersgebieden in de buurt van belangrijke culturele voorzieningen in Londen, Florence en Rome. Alsof Amsterdam niet al lang bezig is met het maken van voetgangersgebieden, zoals op het Leidseplein, het Rembrandtplein, het Waterlooplein en het Museumplein zelf!

Pijbes heeft gelijk als hij pleit voor een schone, veilige stad voor Amsterdammers en bezoekers en toeristen, een goed functionerend taxisysteem, meer beschaving en hoffelijkheid. Dat scooters inmiddels veel te veel onveiligheid veroorzaken doordat de overheid geen duidelijke regels stelt is ook waar. Daar moet wat aan gebeuren, bijvoorbeeld door een verbod van scooters op fietspaden. Wie in Amsterdam zou het niet eens zijn met deze mooie doelstellingen? Maar Pijbes’ afkeer van en verzet tegen fietsen en fietsers is onzin. Amsterdam is meen ik de stad ter wereld met de hoogste fietsersdichtheid. Dat is uitstekend voor het milieu, voor de veiligheid en voor het minimale ruimtebeslag.

Het Rijksmuseum wordt prachtig en Wim Pijbes is een inspirerende en uitstekende Hoofddirecteur, maar “schoenmaker, houd je bij je leest”. Het is te hopen dat B&W en de Gemeenteraad van Amsterdam het hoofd koel houden, verstandige beslissingen nemen die het beste zijn voor het Museumpleingebied en de hele stad, en zich niet laten imponeren door de privémening van de belangrijkste BoBo van het Museumplein die in een aantal opzichten niet of onvoldoende met feiten en bewijzen is onderbouwd.

ir. Maarten Lubbers, stedenbouwkundige, woonachtig bij het Museumplein.

Deze brief is een reactie op de bijdrage van Wim Pijbes in het Laatste Woord van Het Parool (bron: Parool.nl)

zaterdag 17 december 2011

Aan de vooravond van culturele bloei

 

Dit jaar begon in Amsterdam onmiskenbaar de culturele potentie van de stad te gloren. Met de heropening van het Scheepvaartmuseum, recordbezoekcijfers in het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum, Foam en de PAN kunst en antiekbeurs beleefde Amsterdam in 2011 een bloeiend cultureel jaar.

Het succes is opvallend genoeg even onverwacht als onverklaarbaar. Natuurlijk, er waren interessante tentoonstellingen, maar dat kan niet de reden zijn. Immers, van echt grote internationale evenementen was in 2011 geen sprake. Bovendien maken de bezuinigingen dat de kunstwereld gedwongen een forse stap terug doet. De enige verklaring moet dan ook zijn dat Amsterdam gewoon meeprofiteert van het wereldwijd groeiende cultuurtoerisme.

De geweldige bezoekcijfers zijn echter allerminst reden om achterover te leunen, eerder het tegenovergestelde. Wie zich realiseert wat er allemaal in de startblokken staat tussen nu en medio 2013 beseft ook dat Amsterdam zich nu moet voorbereiden om de aanzwellende bezoekersstroom op passende wijze te accommoderen. Daartoe is een grote gemeenschappelijke inspanning nodig. De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Met de benoeming van een nieuwe City Marketing Officer is alle energie van stedelijke promotie onder een centrale leiding gebracht. De heropeningen van het Rijksmuseum en Stedelijk zijn in zicht. Ondertussen verrijst het splinternieuwe Filmmuseum en aan de stadsrand de spectaculaire Ziggodome en een nieuwe generatie hotels maakt zich op voor de verwachte drukte. Alles wijst er op dat Amsterdam aan de vooravond van een culturele derde Gouden Eeuw staat. En recent vond de aftrap voor het Grote Jubeljaar 2013 plaats. Het is nu zaak voor het stadsbestuur de altijd beperkte gelden zo efficiënt mogelijk aan te wenden.

Voor het maken van deze noodzakelijke keuzes mag Amsterdam de ogen niet sluiten voor de realiteit. Overal in de wereld worden nieuwe musea overspoeld met telkens meer bezoekers dan voorspeld. De nieuwe American Wing in Boston trok op de eerste dag 16.000 bezoekers, het nieuwe MAS in Antwerpen verwelkomde 650.000 bezoekers in de eerste maanden, het nieuwe Centre Pompidou in Metz vergelijkbare cijfers, het Ashmoleon in Oxford 1,2 miljoen. In Amsterdam trok de Hermitage in de eerste maanden 1 miljoen bezoekers en kan het hernieuwde Scheepvaartmuseum de bezoekersstroom ternauwernood aan. Ook bestaande musea zien een sterke toename, in Londen is het aantal bezoekers in tien jaar verdubbeld.

Deze ontwikkelingen maken dat ook bezoekersprognoses voor het nieuwe Rijksmuseum, het Stedelijk en het te renoveren Van Gogh Museum in 2013 naar boven moeten worden bijgesteld. Het scenario voor het Rijksmuseum, aanvankelijk gebaseerd op 1,5 miljoen bezoekers, wordt nu doorgerekend met twee tot drie miljoen bezoekers. Dat betekent dat de openbare ruimte rond het Museumplein en dus ook de centrale entree in de Passage, moet worden ingericht met het oog op deze toekomst. Nu al trekken de culturele instellingen rond het Museumplein 3,5 miljoen bezoekers. Nergens in Nederland komen op een vergelijkbaar klein oppervlak dergelijke aantallen. Daarboven komen nog de deelnemers aan activiteiten op het Museumplein, dagjesmensen en passanten. Na de heropening van de grote musea stijgt het reguliere aantal bezoekers tot boven de vijf miljoen. Dan is het zaak dat met ingang van 2013 lokale verkeersstromen daaraan worden aangepast om chaos te voorkomen.

Ter vergelijking: vorige zomer is in London een gedeelte van Trafalger Square tot voetgangersgebied verklaard en ontstond een verkeersvrije zone tussen de National Gallery en Nelsons’ Column. In de zomer zijn om dezelfde reden grote delen van Florence en Rome voetgangersgebied. Het lokale verkeer heeft zich goed hervonden en de voetgangers kunnen zich nu veilig tussen de bezienswaardigheden bewegen.

Nu, op elk denkbaar moment, staan ergens op de wereld mensen oog in oog met Rembrandt. Wie geniet van Rembrandt, Van Gogh of één van die andere vele kunstenaars die Nederland voortbracht, denkt automatisch aan Amsterdam. Bezoekers uit de hele wereld zullen blijven komen, in de toekomst in sterk toenemende mate. Het jaar 2013 is voor Amsterdam cruciaal om de wereld te laten zien wat de stad te bieden heeft. Er rest nog een jaar om orde op zaken te stellen. Amsterdam is immers een fantastische toeristenbestemming met enorme groeipotentie. Deze zal in 2013 in volle hevigheid tot wasdom komen. Een belangrijk deel van de stedelijke economie hangt hiermee samen. En dus moet nu op korte termijn duidelijkheid komen wat te doen om de stad voor te bereiden op de enorme toestroom van bezoekers.

Die bezoekers willen een taxi nemen die ze zonder omwegen op plaats van bestemming brengt. Ze willen heelhuids de straat oversteken zonder ondersteboven te zijn gereden door fietser of scooter. Ze willen door een schone stad wandelen en hoffelijk bejegend worden door haar inwoners. Lange tijd gold het hatsekidee van de Amsterdamse tofheid als charmant en vrijgevochten. Die charme is op de achtergrond geraakt en ‘I Amsterdam’ is vrij vertaald tot ‘eerst ik en dan de stad’. Dat roer moet om en gelukkig heeft het stadsbestuur dit jaar de juiste koers gekozen. Wethouder Andrée van Es riep in mei op tot meer hoffelijkheid en burgemeester Eberhard van der Laan ontpopt zich in zijn beleid als een Giuliani aan de Amstel. En Amsterdam kan nog veel beter. Laten we nu met positieve energie keuzes maken zodat Amsterdam ook na 2013 ‘loveable’ voor bezoekers en ‘liveable’ voor bewoners wordt.

Wim Pijbes, Amsterdam,

Hoofddirecteur Rijksmuseum

Opstapper keert terug als Amsterdam City Center Line

Grachtengordel krijgt zijn eigen busje terug van ondernemer

De Opstapper is terug van weggeweest. Vrijdag 14 oktober gaat het bus je over de Prinsengracht weer rijden.

Stop & Go in de oude vorm in actie

 

Ondernemer Bart Kuik denkt er zelfs geld mee te kunnen verdienen.
Wethouder Eric Wiebes (Verkeer) trok eind 2010 de stekker uit de financiering van het busje over de grachtengordel. De gemeente legde al jaren zo’n 750.000 euro toe op de voorziening, maar niemand durfde het busje weg te bezuinigen omdat mondige grachtengordelbewoners zich daar fel tegen verzetten. Toen de omvang van de rijksbezuinigingen en hun impact op het openbaar vervoerduidelijk werden, verander dedat. Afgezet tegen de twintig buslijnen en zes trams die dreigen te verdwijnen, is het verlies van de Opstapper immers niets.

Red Amsterdamraadslid Nelly Frijda, groot voorvechter van de Opstapper, liet het er niet bij zitten, en ging op zoek naar een ondernemer die wel brood zag in het busje. “En in mij vond ze een gewillig slachtoffer,” zegt Kuik. “Ik heb het onderzocht en een bedrijfsplan geschreven. Het is een prima commercieelproject.” Hoe Kuik precies geld wil verdienen aan de Opstapper, verklapt hij nog niet. Dat doet hij volgende week donderdag, bij de presentatie van zijn bus die terug keert onder de naam “Amsterdam City Center Line”.
Een dag later gaan de busjes weer rijden, volgens ongeveer dezelfde route als vroeger: van de bibliotheek op het Oosterdokseiland via het Centraal Station en de Prinsengracht naar het stadhuis.


Binnenkort een aangepaste routekaart

Stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren van Centrum is blij dat de Opstapper terug is.
Ze maakte gisteravond in de deelraad bekend dat het stadsdeel een eenmalige bijdrage levert, en dat ze het bedrijf steunt door haltes te maken en te helpen met de vergunningen. Het stadsdeel steekt 120.000 euro in het project. “De overheid is door alle bezuinigingen niet in de positie om extra ov-lijnen op te zetten. Er moet juist worden ingekrompen. Als zich dan een private investeerder meldt die de lijn wil overnemen, moet je die kans grijpen,” zegt Van Pinxteren“Het wordt nooit een vetpot, maar de bus heeft ook grote sociale waarde. Bovendien zijn er contacten gelegd met hotels en musea, om die te gaan bedienen.” Volgens Van Pinxteren is de lijn vooral belangrijk voor oudere bewoners van de grachtengordel, een gebied zonder openbaar vervoer. “Daarom is het mooi dat er een speciaal tarief komt voor 65-plussers.”

Kuik begrijpt dat Wiebes de Opstapper afschafte, maar ziet nu toch kansen. “Als het lukt, hebben we iets unieks: openbaar vervoer zon der een cent subsidie.” Hij ziet zelfs mogelijkheden om ook elders in de stad te gaan rijden. “Als lijnen verdwijnen door de bezuinigingen, kunnen wij daarinspringen.”

JASPER KARMAN

Bron: ‘Het Parool’

Stop&Go op de Korte Prinsengracht

Aangevuld met o.a. bericht AT5

Het busje keert weer terug door een particulier initiatief. Grote hotels en musea in het centrum dragen eraan bij en het stadsdeel Amsterdam-Centrum geeft een eenmalige opstartsubsidie van 120.000 euro.

Het busje keert terug onder de naam Amsterdam City Center Line en rijdt vrijdag 14 oktober voor het eerst.

Vragen van Red Amsterdam over Stedelijk Museum

Schriftelijke vragen van het raadslid Nelly Frijda namens de fractie van Red Amsterdam inzake de berichtgeving in Het Parool over het dreigende faillissement van Midreth, hoofdaannemer voor de renovatie/nieuwbouw van het Stedelijk Museum

Aan het college van burgemeester en wethouders

Gezien de berichtgeving in Het Parool van 28 januari 2011 (11:30u), waarin wordt gerept van het dreigende failllissement van de hoofdaannemer van de renovatie/nieuwbouwwerkzaamheden aan het Stedelijk Museum, en het feit dat alle werknemers van de onderaannemers het werk hebben verlaten en aldus de werkzaamheden aan het Stedelijk Museum geheel zijn komen stil te liggen,

Gezien het feit dat dit de zoveelste tegenvaller is in dit dossier en de zoveelste verkeerde inschatting lijkt van de werkelijke problemen bij Midreth.

Gezien het feit dat wij, de Raad en de leden van de Commissie OZK een en ander uit de krant moeten vernemen.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van  Red Amsterdam, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Sinds wanneer is de Wethouder op de hoogte van het dreigende faillissement van hoofdaannemer Midreth ?

2. Waarom is de Raad en in het bijzonder de Commissie OZK niet terstond geinformeerd over de meest recente ontwikkelimgen ?

3. Was het -dreigende- faillisement 1) voorzien, en 2) te voorkomen geweest, en 3) had de Gemeente hierbij een leidende, pro-actieve rol kunnen spelen?

Zo nee. Waarom niet ?

Zo ja. Waaruit blijkt dat ?

4. Is de Wethouder met ons van mening, dat opnieuw de financiële monitoring en verslaglegging door de bouwdirectie van het Stedelijk Museum en dienst bouwtoezicht van de Gemeente heeft gefaald ?

Zo nee. Waaruit blijkt dat ?

Zo ja. Is de Wethouder voornemens terstond maatregelen te nemen, het management/directies ter verantwoording te roepen en zonodig te vervangen ?

5. Wat betekent een faillisement van Midreth voor de voortgang der werkzaamheden aan het Stedelijk Museum, voor de vertraging in de oplevering, voor de werknemers van aannemer en onderaannemers, en -meest belangrijk- qua financiële consequenties voor de Gemeente  ?

6. Wat betekent een faillisement van Midreth voor andere opdrachten, projecten en werkzaamheden van Midreth in opdracht van de Gemeente ?

7. Is de Wethouder bereid de Raad, en de Commissie OZK lopende de onderhandelingen tussen de belanghebbenden; de Gemeente, het ambtelijk bouwteam,de Rabobank, Midreth en onderaannemers één-op-één op de hoogte te houden van de ontwikkelingen ?

8. Wat betekent het stopzetten van de bouw aan het Stedelijk Museum voor die lelijke witte uitbouw, die maar blijft lekken en niet past ?

PAROOL: Bouw Stedelijk Museum ligt stil

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/1829084/2011/01/28/Bouw-Stedelijk-Museum-ligt-stil.dhtml
Bouw Stedelijk Museum ligt stil

Het bouwterrein bij het Stedelijk Museum. Foto © Klaas Fopma

28-01-11   11:30 uur

AMSTERDAM – De nieuwbouw van het Stedelijk Museum ligt geheel stil. Hoofdaannemer Midreth staat op het punt van omvallen. Donderdag hebben alle 120 werknemers van de onderaannemers de bouwplaats verlaten, omdat Midreth hun rekeningen al geruime tijd niet meer voldoet.

Bij Midreth, een grote aannemer uit Mijdrecht, heeft de Rabobank de leiding overgenomen. Een spoedig faillissement lijkt vrijwel onafwendbaar. Volgens ingewijden zouden zowel de bank als twee andere partijen vandaag een faillissementsaanvraag bij de rechtbank indienen.

Alle partijen, zowel de onderaannemers als opdrachtgever gemeente Amsterdam, hebben inmiddels belang bij een faillissement, omdat dan voor het Stedelijkproject bankgaranties vrijkomen ter grootte van vijf miljoen euro, die hervatting van het werk mogelijk maken.

Het is nog niet te overzien welke strop, financieel en in tijd, dit voor de nieuwbouw van het Stedelijk Museum betekent, maar de timing is erg ongunstig. Ook de glaszetters hebben gisteren het werk neergelegd, terwijl het gebouw nog steeds niet wind- en waterdicht is. Officieel zou het Stedelijk dit jaar moeten opengaan.

Vermoedelijk nog vanmiddag gaat het ambtelijk bouwteam rond de tafel met de onderaannemers. Die dreigen in grote moeilijkheden te komen door de betalingsachterstanden. (ALBERT DE LANGE)

Het Parool. Alle rechten voorbehouden.

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/1829084/2011/01/28/Bouw-Stedelijk-Museum-ligt-stil.dhtml

De raad beslist! De Opstapper voor de stad te behouden

Nelly Frijda tijdens slotbeschouwing 2011

Als er weer eens verstandige keuzes moeten worden gemaakt, waar het college niets voor voelt,
òf controversiële keuzes, òf te ingewikkelde, horen wij diverse wethouders in de Commissievergaderingen dikwijls na een lang -vaak somber getoonzet- betoog concluderen:
“De Raad beslist”.
Ze zeggen zelden: “Ach, interessant. Zo hadden we het nog niet bekeken”.
Of: “Ja, dat is ook eigenlijk te dwaas. Dáár moeten we wat aan doen”.
Of: “Als zóveel burgers het willen; gaan wij met het gehele ambtelijke apparaat ertegenaan, daar een mouw aan te passen”.

Zal ik, om de gedachten even te bepalen, een aantal vrágen bij deze antwoorden verzinnen?
Ik neem maar, bij het onderwerp ‘vervoer’, een paar willekeurige vragen die onlangs gesteld zijn en waarvan een aantal dezer dagen ter stemming komen.
“Het autoluw maken van de stad heeft als onbedoeld bij-effect dat het aantal geparkeerde fietsen exponentieel stijgt in het Centrum . Kunnen we de ruimtes onder het CS, en plekken boven de metrobuis niet inrichten als fietsenstalling ?” (GrL)
“Is het niet buitengewoon onvriendelijk voor vreemdelingen in deze stad, dat ze voortaan hun weggesleepte auto, ‘s nachts niet meer kunnen ophalen en moeten wachten tot de volgende morgen 7 uur ?” (VVD)
“Waarom wordt de ombouw van de Amstelveenlijn tot metrolijn al aanbesteed terwijl niemand het wil, haltes verdwijnen, lijn 5 wordt opgeheven en er geen geld is?” (SP)
“Moet de centrale stad niet ingrijpen als een Stadsdeel besluit de parkeertarieven te verhogen met zo’n 100% ? ” (CDA)
Ja en natuurlijk ook (PvdA): “Die Opstapper heeft veel meer dan alleen vervoerskundige waarde en bijna iedereen wil hem behouden. Kunnen we daar niet wat aan doen ?”

Standaard-antwoord: “De Raad beslist”.

En dan mag de Raad beslissen: een beetje hier erbij. Een beetje daar eraf.
Maar het veronrustende is dat de Raad helemaal niet beslist bij bedragen die ertoe doen ! Bij de grootste bedragen, de hoogste kostenposten, de weggefrommelde financieringskosten, de miljoenen-tegenvallers.
“Hoe hoger de bedragen. Hoe fultieler de inbreng van de Raad”, zei Red Amsterdam nog vorige week in de Commissievergadering VVL.

Als het over de voortdurend oplopende kosten van de NoordZuidlijn gaat zit de Raad met de mond vol tanden. Telkens opnieuw -ook na de Commissie Veerman, ook na de Raads-enquete, ook na de herschikking van de verantwoordelijkheden in de Projectleiding NoordZuidlijn-, worden we geconfronteerd met ongelukjes en tegenvallers.

En wordt er virtuoos gegoocheld met bedragen, potjes, begrotingen, fondsen, investeringen en reserveringen. En met rode-oortjes-begrippen als “Kleine Kansen, Grote Gevolgen.”, die eerder thuishoren op de kermis bij het ‘parade-maken’ voor het Rad van Fortuin, dan bij de miljarden-valkuil van de Noord-Zuidlijn.

Onlangs nog werd de Raadscommissie-Verkeer-en-Vervoer in het geheim ‘in de week’ gezet met de mededeling: “Ja, er moet helaas gedacht worden aan een extra investering van zo’n 30 miljoen euro om het station Vijzelgracht veilig te kunnen ontgraven”.
Maar een paar weken later mag de Raad slikken, dat het onder druk ontgraven van het station Vijzelgracht toch zo’n 68 miljoen méér kost. Kleine Kans. Groot Gevolg. Fait-accompli. Voldongen feit. “Oja, en dat de oplevering van de NZ-lijn daardoor wel een paar maanden later kan worden”, roept de Wethouder onderaan de trap.
“De Raad beslist.”
De Raad beslist niks. De grondwaterstand beslist nog eerder. Het paalwerk uit de 17e eeuw beslist. Een opengebarsten rioleringsbuis beslist. De NoordZuid-directie beslist.

Heel, heel langzaam wordt de Raad voorbereid op wat de Noord-Zuidlijn in zijn totaliteit moet gaan kosten. Uiteraard méér dan de nu al niet te bevatten som van driedúizend miljóen euro.
Zorgvuldig gefaseerd -door projectbureau, wethouder en weersomstandigheden- krijgt de stad de rekening gepresenteerd. Tegenvallers voorbehouden natuurlijk. En vertragingen.
Nog niet-begrote, niet-aanbestede en niet uitgegeven posten staan nog niet op de rekening. De kosten van de afbouw, en aankleding, en die ellendig-lange roltrappen, van de stations zijn nog niet begroot. Dus zijn nog geen kostenpost. De brandveiligheid in de stations is nog niet beoordeeld, en zou wel eens voor onaangename verrasingen en dure aanpassingen kunnen zorgen. Dus daar wachten we nog even mee, -als de Brandweer zn mond maar houdt.
En we hebben de treintjes nog niet gekocht. Want dat hangt weer af van welk signalerings- en trein-beveilingssysteem we kiezen. En hoe duur dat is.

Nemen we mens-gestuurd of computergestuurd rollend materieel ? Alsof het Fleischmann is. Als we voor de mooiste, meest-geavanceerde én duurste optie kiezen, moet de Amstelveenlijn omgebouwd worden tot metrolijn, -als aansluiting op de NoordZuidlijn- anders is die investering in het materieel te hoog. Zo rolt de trein onstuitbaar voort.
Als we die Amstelveenlijn nu vast aanbesteden, kan met de bouw ervan begonnen worden als de NoordZuidlijn af is in 2018. Fait-accompli en het kost niks, want het wordt betaald door Rijk en Regio.
‘t Is geen Rad van Fortuin, dames en heren, het is een rad voor de ogen.

Daarnaast, collega Raadsleden, wil ik u eraan herinneren dat het bedrag
‘Kosten NoordZuidlijn’ aanzienlijk geflatteerd wordt doordat de rentelasten voor de financiering van de NoordZuidlijn elders in de gemeentebegroting worden opgevoerd.
Om “begrotings-technische redenen” natuurlijk, maar het is wel echt geld. Dít jaar: 20 miljoen euro per jaar. En hoe verder de bouw vordert en de aannemersrekeningen betaald moeten worden, hoe meer geld er geleend moet worden, hoe verder de kosten van de leningen oplopen.
Tot twintig, veertig, zestig miljoen euro per jáár. Elk jaar. Echt geld. Net zo echt als de reeds betaalde bouwkosten.
(Even tussen twee haakjes: wisten jullie dat ook de Tweede Zeesluis, die ons niks zou kosten, op die manier, als rente-last, op onze begroting drukt ? )
“Lenen kost geld”, staat er dankzij Dirk Scheringa nu verplicht in elke advertentie voor een financieel product. Misschien komt de Amsterdamse gemeenteraad er nu eindelijk eens achter waarom de begrotingsruimte zo beperkt is en daarmee zn bewegingsvrijheid zo belemmerd. De Raad is zèlf het mannetje met die loodzware bal aan het been.

Begrijpt u, dames en heren, waarom wij zo tegen de Noord-Zuidlijn zijn, en pleitten voor een moratorium op de bouw, en ons verzetten tegen de ondoorzichtigheid van die NZ-lijn-begroting ? Alleen al vanwege dat laatste kunnen wij niet instemmen met de Gemeentebegroting 2011, zoals die thans voorligt.

OK. Wij kennen inmiddels de symbolische waarde van onze inbreng. Dus ook deze. Red Amsterdam zal niet in staat zijn essentiele veranderingen aan te brengen in de Gemeentebegroting.

Klein bier rest ons.
Red Amsterdam heeft het initiatief genomen. We hebben ons het vuur uit de sloffen gelopen om De Opstapper voor de stad te behouden. Wij hebben een stem gegeven aan bewoners en ondernemers langs de route. Wij hebben rondgebeld, steun gezocht, opties bekeken, alternatieven aangedragen.
Red Amsterdam heeft inmiddels drie amendementen op de Gemeentebegroting opgesteld om de Opstapper voor de stad te behouden. Wij zijn er nog steeds niet in geslaagd om daarmee Het Parool te halen, maar wij zijn buitengewoon tevreden dat wij voor ons laatste amendement steun hebben gevonden bij vijf partijen in deze Raad.

Mede namens de leden Molenaar, Alberts, Van Lammeren, Van der Velde en Schimmelpennink, dient Red Amsterdam ter vervanging van de vorige amendementen, het volgende accent-amendement in:

Amendement 706 ' begroting 2011 behoud Stop en Go_01


Amendement 706 ' begroting 2011 behoud Stop en Go_02

Amendement 706 ' begroting 2011 behoud Stop en Go_02

Amendement 706 ‘ begroting 2011 behoud Stop en Go_01
Amendement 706 ‘ begroting 2011 behoud Stop en Go_02